Vluchtelingen in het jeugdwerk? Wereldspelers wijst de weg

item_left

foto(c)FOS_open_scouting

item_right

Vluchtelingen in het jeugdwerk? Wereldspelers wijst de weg

kris

De afgelopen jaren kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Sommige met hun ouders of familieleden, anderen helemaal alleen. Vanuit alle windhoeken kwamen ze ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen en een toekomst. De tocht is voor de meesten onder hen niet gemakkelijk geweest, en ook de weg die ze nog moeten afleggen is bezaaid met moeilijkheden. Wennen aan een nieuw land, een nieuwe taal, omgaan met trauma’s,… is niet simpel.

Contact met andere jongeren in deze nieuwe omgeving is van cruciaal belang. Om te spelen, hangen of gewoon om ‘kind of jongere’ te mogen zijn. Het helpt hen integreren enerzijds en het opent de blik van jongeren hier anderzijds.

foto(c)FOS_open_scouting

De jeugdsector wil concreet iets betekenen in dat proces. Als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken. Het jeugdwerk is een plaats waar je onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, contact legt. Die sterktes willen jeugdwerkers inzetten voor de jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden.  Er gebeurt al veel: lokale jeugdwerkgroepen trekken spontaan naar asielcentra in hun buurt en gaan er aan de slag met de kinderen en jongeren. De Ambrassade, het steunpunt voor het Vlaamse jeugdwerk, geeft deze initiatieven graag de verdiende aandacht, maar wil deze initiatieven ook als sector structureel en op lange termijn organiseren.

Om dat op een goede manier te doen, die blijvend werkt, moet de sector zelf bijleren, en onze jongeren van elkaar laten leren. Daarom startte De Ambrassade in april 2016 met verschillende experimenten onder de noemer 'Wereldspelers'. Sinds april 2016 streek om de twee weken een vrijwilligersploeg van een jeugdwerkorganisatie een volledig weekend neer in het centrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Dendermonde. Vanaf november 2016 gebeurde dat ook in het opvangcentrum van Lint . De vrijwilligers deden een weekend lang activiteiten met de jonge vluchtelingen, en deelden daarna hun ervaringen en tips hier met andere jongeren. Dankzij deze weekends konden meer dan 300 jonge jeugdwerkers ervaring opdoen in het omgaan met deze doelgroep. Elk weekend werd geëvalueerd, waarna ervaringen en tips gedeeld werden met andere jongeren, via de website wereldspelers.be.

Daarnaast werkte De Ambrassade vanuit Wereldspelers aan een lokale samenwerking tussen leefgroepen waar jonge vluchtelingen verbleven en jeugdwerk uit de buurt. Al deze ervaringen resulteerden in veel nieuwe kennis over de noden van de jonge vluchtelingen, maar ook over de vragen die jeugdwerkers zich stellen wanneer ze met jonge vluchtelingen aan de slag gaan.

Naast de ervaringen uit het project, baseert de website zich verder op de publicatie ‘Samen één’, die uitgegeven werd door Tumult vzw. Je kan bij Tumult ook de bijhorende vorming aanvragen voor je groep. Meer info daarover vind je hier.

De website haalde ook heel wat inspiratie uit een brochure van het Oost-Vlaams diversiteitscentrum en De Ambrassade werkte nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dankzij het jongerenproject ‘Al-tochtonen van de toekomst’ kregen we meer inzicht in de leefwereld van jonge nieuwkomers. Deze groep van ongeveer 40 jongeren die naar België zijn gevlucht, komen geregeld samen. Ze zijn tussen de 15 en 23 jaar en komen uit veel verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Rwanda, Mozambique, Servië, Armenië, Albanië, Venezuela, Kosovo, Eritrea, Palestina, Libanon,... De jongeren brengen hun verhaal in beeld en denken na over de rechten van jonge vluchtelingen. Hun doel is dat alle jonge vluchtelingen het goed hebben in België. Daarom denken ze na over hoe het onthaal van jonge nieuwkomers verbeterd kan worden en maken ze aanbevelingen aan het beleid.

Uiteraard bouwt de Ambrassade ook verder op expertise van verschillende jeugdwerkpartners en concrete ervaringen en vragen van tal van andere jeugdwerkorganisaties.

De website bevat heel veel concrete aanbevelingen van jongeren die andere jongeren inspireren. Het blijkt ook nu weer een succesformule.