Voor het voetlicht. Publicatie over podiumkunsten en mensen met een beperking

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Voor het voetlicht. Publicatie over podiumkunsten en mensen met een beperking

bart

Onder de noemer Podium*Ops volgde D?mos gericht de rol en de plaats van mensen met een beperking in de Vlaamse en Brusselse podiumkunsten. Vier jaar lang brachten we mensen rond deze vraag samen. We spraken met kunstenaars, recensenten, programmatoren, docenten en professionals uit verschillende sectoren. We gingen kijken naar tientallen voorstellingen, trokken naar conferenties, festivals en organiseerden collegagroepen. Zo ontdekten we de kiem voor een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen met een beperking. 

In vijf uitgebreide artikels belichten we verschillende aspecten van dat landschap. Dat is nog lang geen ecosysteem waarin kunstenaars vlot kunnen doorstromen.Kansen zijn dun gezaaid, specialisatie gering, drempels blijven hoog en we missen nog belangrijke schakels. Daarom formuleren we vier grote uitdagingen die we in de toekomst moeten aangaan om de podiumkunst van en met mensen met een beperking te versterken.