Nieuwe oproep (H)art&society

item_left

item_right

Nieuwe oproep (H)art&society

Dossier
Publicaties van Demos

Leg jij graag via kunst verbinding om mensen en gemeenschappen te versterken? Heb jij een hart voor maatschappelijke uitdagingen? Ben je een kunstenaar, kunsthogeschool of een non-profitorganisatie, dan is deze trajectoproep iets voor jou!

6 samenwerkingsverbanden worden weerhouden met een bedrag van 5.000 euro. De deadline voor indiening is 7 november 2023. Een traject loopt maximum 1,5 jaar.

 • Lees hier de voorwaarden voor deelname en de beoordelingscriteria.
 • Download hier het deelnameformulier.
 • Info over de oproep: ann.vandevyvere [at] demos.be - 0485 315 644 
 • Read the call in English here.

Sterke participatieve kunstpraktijken

Met de oproep (H)art&society willen Demos en Cera gelijkwaardige samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, kunsthogescholen en non-profitorganisaties ondersteunen via een bedrag van 5.000 euro en via coaching en kennisdeling. Zo streven we samen naar meer sterke participatieve kunstpraktijken. Via het samenwerkingsverband worden uitdagingen aangegaan binnen een buurtgemeenschap en wordt cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie verhoogd. 

Een projectvoorstel binnen de oproep omvat één of meerdere kunstdisciplines (muziek, theater, dans, multimedia, architectuur, film, …) en beoogt impact op verschillende niveaus: 

 • verbinden en versterken van alle stakeholders: de kunsthogeschool met jonge kunstenaars/studenten, de partnerorganisatie(s) met (haar) deelnemers;
 • versterken van de cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie; 
 • verbreding en verdieping van participatieve kunstpraktijk(en) bij de indieners; 
 • kennisdelen op sectorniveau (ondersteund door Demos).  

We helpen je met je trajectvoorstel

Op 3 juli lanceren we de oproep in Brussel en Vlaanderen. We organiseren 3 gratis infosessies op:

 • 5 oktober 2023 om 18 uur in Brussel, RITSC
 • 10 oktober 2023 om 17 uur in Gent, Bijloke site
 • 11 oktober om 17 uur in Antwerpen, de Singel

We lichten dan de voorwaarden voor het samenwerkingsverband, voor het indienen van je projectvoorstel en het selectieproces toe. Er is dan ook ruimte om een voorlopig idee af te toetsen en om mogelijke partners te ontmoeten. Ook als je nog geen projectidee hebt, ondersteunen we je bij de opzet en bij de uitrol ervan.

Schrijf je hier in voor een van de infosessies. 

Voor wie

Iedereen die wil bijdragen aan een sterkere gemeenschap via een participatief kunstproject kan een samenwerkingsverband opzetten. De administratieve indieners en opvolgers bij de verantwoording van het traject zijn minimum 1 kunsthogeschool en 1 non-profit organisatie.

Lees hier meer over de rol van de kunstenaar(s), de kunsthogeschool, de partner organisatie(s) en de buurtgemeenschap.

Foto (c) Kunstwerkplaats De Zandberg, AISA project Johan Vanderschelden en Klaas De Baere

Een projectvoorstel indienen

De administratieve indieners zijn de kunsthogeschool en de partnerorganisatie(s), zij dienen samen het dossier in (minimum 2 indieners).  

 • Er dient 1 organisatie aangeduid te worden als administratieve en juridische verantwoordelijke voor het project (= de hoofdindiener). 
 • De verantwoordelijkheid bij de financiering, de uitvoering, de evaluatie en de afrekening is gedeeld. 

Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen de kunsthogeschool, de kunstenaar(s), de deelnemers en de organisatie(s), vanuit een gemeenschappelijk belang en naar ieders vermogen. Voor aanvang van het traject wordt ieders rol besproken.

Download hier het deelnameformulier. De deadline voor indiening is 7 november 2023.

Ondersteuning via coaching, kennisdeling en het platform

Elk project is een lerend traject door uitwisseling tijdens bijvoorbeeld netwerkmomenten en het slotevent (sector en breed publiek) waar we de opgedane kennis en resultaten van alle projecten tonen, delen en vieren.  Demos borgt hier de opgedane praktijkkennis via artikels rond methodieken, projectuitrol, diverse thema’s met maatschappelijk belang.

Het platform participatieve kunstpraktijken ondersteunt de 6 samenwerkingsverbanden door te coachen en te inspireren, door logistiek en inhoudelijk steun te bieden en via een mapping van de participatieve kunstpraktijken op kunsthogescholen in samenwerking met organisaties. Dit resulteert in een digitale ontsluiting via kennisbank en de slotbijeenkomst.

Het platform participatieve kunstpraktijken heeft als doel:

 • organisatieversterking (van organisaties met participatieve kunstpraktijk als kernactiviteit en organisaties actief binnen de welzijn- en zorgsector die vanuit dagelijkse werking in contact zijn met kwetsbare doelgroepen) op diverse vlakken;
 • het belang en de kracht van de participatieve kunstpraktijk uitdragen binnen de kunsthogescholen, zowel naar beleidsmedewerkers, docenten en studenten met het oog op structurele inbedding van de participatieve kunstpraktijk in de curricula op langere termijn. De kunstenaars van morgen inspireren om met de participatieve kunstpraktijk te experimenteren;
 • kennisdeling, uitwisseling van expertise en ervaringen op maat van en in functie van de noden van de verschillende doelgroepen. 

In het platform participatieve kunstpraktijken (voordien AISA-platform) zetelen de partner kunsthogescholen en (buurt)organisaties die in hun dagelijkse werking in contact zijn met mensen in een kwetsbare positie, kunstenaars met een participatieve kunstpraktijk en vertegenwoordigers voor mensen die moeilijk toegang vinden tot kunst en cultuur.

Slotevent

Op het einde van de 6 trajecten vindt er een slotevent plaats voor de sector en alle geïnteresseerden in participatieve kunstpraktijken. Daarop tonen, delen en vieren we de opgedane kennis en resultaten van alle projecten. 

Contact

Meer info vind je bij de coördinator van (H)art&society: Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - 0485 315 644.

Vind ons ook op Facebook!

Sinds september 2018 bundelen Cera en Demos de krachten en delen we ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur, voordien via Arts in Society Award en het Cera Impulsprogramma, vanaf 2023 via (H)art&society.

Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.