Kenniscentrum

3 resultaten
Artikel

Allochtone kunstenaars bewegen zich nog steeds in de marge van het kunstenaarscircuit. Antwerps minderhedencentrum de8 en Samenlevingsopbouw...

Artikel

In zowel het Nederlandse als het Vlaamse diversiteitsbeleid binnen de kunst is er de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op diversiteit in de zin...

De kunstenaar als etnograaf. Dēmos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) - Een ander perspectief - Momenten#13
Artikel
We moeten ons denken over culturele verschillen dekoloniseren. Het is een credo dat we met Demos vaak aanhalen. Voorlopers par excellence daarin zijn...