Kenniscentrum

13 resultaten
Artikel

In Vlaanderen en Brussel zijn er ruim 1800 plaatselijke verenigingen waarin mensen zich verzamelen op basis van een gemeenschappelijke etnisch-...

Artikel

Als de verscheidenheid ondraaglijk wordt, zoekt men liever een kooi. Althans, zo voelt het toch aan. De samenleving is superdivers en daar...

Artikel

In 2014 wordt overal in Vlaanderen vijftig jaar migratie gevierd. Vijftig jaar samen, weet iemand wat dat zou geven als we getrouwd waren? Een...

Artikel

Demos sprak met Roland Gunst over de ‘Vlaamse identiteit’. Een begrip waar geen eenduidige definitie voor bestaat. De Belgisch-Congolese...

Artikel

Sinds de vroege jaren 1990 is er een nieuwe wereldorde ontstaan onder invloed van immigratie. Dat heeft een zeer grondige invloed gehad op de...

Artikel

Jos Jacobs, directeur van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, beschrijft voor ons zijn kijk op de evoluties in de integratiesector. Hij kijkt...

Artikel

Saul Steinberg maakte in 1951 een tentoostelling van een reeks valse paspoorten. Daarmee stelde hij de vanzelfsprekendheid van identiteit en...

Artikel

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan participatie: een mens die niet deelneemt aan be- paalde activiteiten maakt immers geen contacten met...

Artikel

Een gebrek aan media-aandacht voor moslims is er zeker en vast niet. Nagenoeg dagelijks komen moslims of ‘de islam’ aan bod. Het zogenaamde...

Artikel

Allochtone kunstenaars bewegen zich nog steeds in de marge van het kunstenaarscircuit. Antwerps minderhedencentrum de8 en Samenlevingsopbouw...

Pages