Kenniscentrum

29 resultaten
Artikel

Denken in verbanden, niet in structuren: dat is ook het startpunt van Ivo Janssens in zijn gesprek met Filip de Rynck en Karolien Dezeure. Het...

Artikel

Vzw rocsa is een Gentse sociaal-artistieke werking die sinds 2005 actief is in de wijk Rabot- Blaisantvest. Het letterwoord ‘rocsa’ staat voor ‘...

Artikel

Om de twee jaar neemt de Zinneke Parade in mei de Brusselse straten in, en elke keer komen meer en meer mensen genieten van een prachtige stoet...

Artikel

Aanleiding tot dit gesprek is de workshop op de Demos-studiedag L!NT op 20 mei 2009 over de ‘nomadische’ methodiek van vzw kleinVerhaal. Die...

Artikel

Interculturaliteit en participatie: het zijn harde noten om te kraken. Sta ons dus toe om onmiddellijk positie in te nemen. We zijn, net zoals An...

Artikel

Guinilla de Graef maakt van intercultureel management een foute optelsom (1+1=3), maar eigenlijk nog veel meer. Management, vaak een...

Artikel

Door het stellen van zes open vragen schetst Anne Snick haar visie op het begrip (cultuur)participatie. Die twee ruime termen worden hier...

Artikel

Ambrosia’s Tafel is een vzw die werkt rond multimediale geletterdheid. De vzw zet duurzame trajecten op in scholen of wijken, met telkens een...

Artikel

In vele sociale domeinen speelt participatie een belangrijke rol. Door de verscheidenheid aan toepassingen krijgt het begrip echter ook een waaier...

Pages