Kenniscentrum

41 resultaten
Artikel

De provincie Antwerpen wil iedere inwoner uit de provincie aan het sporten krijgen: senioren, jongeren en gezinnen, maar ook personen met een...

Artikel

Voor wie afgaat op nieuwsberichten lijkt het er misschien op dat het Belgische gevangenis- systeem al jaren permanent in een crisis zit. De...

Artikel

Vrijetijdsparticipatie is niet alleen een grondrecht van elke burger, maar draagt ook bij tot de strijd tegen armoede. Door participatie aan...

Artikel

De eerste impuls voor het project ‘cultuurparticipatie’ te Brugge werd gegeven door het stadsbestuur, het OCMW sprong mee op de trein als...

Artikel

Binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet is het OCMW een essentiële partner. Niet in het minst...

Artikel

Het vergt vaardigheden om te kunnen participeren. Het vergt de inbedding in een cultuur, met als basis een gemeenschappelijke taal. Cultuur is wat...

Artikel

Voetbal en bier. Machtige mannen in pak en veel corruptie. Maar behoort de tijd van de snobistische bondscoaches stilaan her en der tot het...

Artikel

Wie zich als professional richt tot kansengroepen, heeft vrij sterk de neiging om binnen het eigen professionele circuit te blijven. Zelfs wie...

Artikel

Tijdens L!NT, in de sessie ‘Ja, ik doe niet mee’ gingen academici en praktijkmensen met elkaar in gesprek over de dunne scheidingslijn tussen ‘...

Artikel

Een courante discussie in het jeugdwerk gaat over de mogelijke betekenis van jeugdwerk voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare...

Pages