Kenniscentrum

49 resultaten
Journalistenmethode. Iedereen krijgt gelijke mogelijkheden om te participeren.
Methodiek

In groepsdiscussies valt op dat het vaak de meest verbale mensen zijn die het woord voeren. Met de journalistenmethode krijgt iedereen maximale...

Referentiepersoon en fotomuur. Refereren naar de doelgroep in het ontwerpproces.
Methodiek

Na de luisterfase is het mogelijk dat je om praktische redenenen met een kleine groep een project uitwerkt, zonder dat er mensen uit de doelgroep...

Rollenspel
Methodiek
Doel

Bij rollenspel gaat het om de nabootsing van kleinschalige, dilemma- of conflict-achtige situaties van menselijke interactie, waarin belangen...

Van analyse naar synthese. Breng je informatie samen in kernthema’s.
Methodiek

Een synthese van alle informatie die je via verschillende kanalen hebt verzameld is een belangrijke volgende stap. Immers, niet alles wat is...

De archipel. Breng verschillende gemeenschappen in kaart.
Methodiek

Om je project alle kansen te geven is het de moeite waard om in het begin goed na te denken waar je terecht kan, met wie je zeker contact moet...

Een SWOT-analyse. Inventariseer interne werking en externe omgeving in functie van concrete acties.
Methodiek

SWOT-analyse is een methode om op een gestructureerde manier de interne en externe omgeving te analyseren. Een SWOT-analyse kan je helpen om...

2x2 vragen. Van abstract naar concreet.
Methodiek

De 2x2 vragenmethodiek kan je helpen om algemene doelen te vertalen naar concrete activiteiten om de inhoudelijke richting te bepalen. De...

De Powercube van Gaventa. Machtsverhoudingen in kaart brengen.
Methodiek

Als je verandering wil realiseren - zeker met groepen in een precaire positie - dan bots je vroeg of laat op bestaande machtsverhoudingen. Een...

De startvraag. Formuleer een goede vraag of uitdaging voor je project.
Methodiek

Je loopt rond met een idee voor een project. Een goede eerste stap is om je eerste idee concreter te formuleren in een (onderzoeks)vraag of een...

foto_c_standpointgroup.com_.jpg
Methodiek

Een project uitdenken en uitwerken kan je niet alleen. Organisaties gaan dan ook vaak op zoek naar partners en stellen een projectteam samen. Het...

Pages