Kenniscentrum

116 resultaten
Artikel

Binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet is het OCMW een essentiële partner. Niet in het minst...

Artikel

Het vergt vaardigheden om te kunnen participeren. Het vergt de inbedding in een cultuur, met als basis een gemeenschappelijke taal. Cultuur is wat...

Artikel

Voetbal en bier. Machtige mannen in pak en veel corruptie. Maar behoort de tijd van de snobistische bondscoaches stilaan her en der tot het...

Artikel

Wie zich als professional richt tot kansengroepen, heeft vrij sterk de neiging om binnen het eigen professionele circuit te blijven. Zelfs wie...

Artikel

Tijdens L!NT, in de sessie ‘Ja, ik doe niet mee’ gingen academici en praktijkmensen met elkaar in gesprek over de dunne scheidingslijn tussen ‘...

Artikel

Een courante discussie in het jeugdwerk gaat over de mogelijke betekenis van jeugdwerk voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare...

Artikel

2010, in het noordwestelijk deel van Leuven. Een buurt vol diversiteit, een buurt vol leven. Decennia geleden was dit een typische arbeidersbuurt...

Artikel

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen, die samen werken aan een brede leer...

Artikel

Denken in verbanden, niet in structuren: dat is ook het startpunt van Ivo Janssens in zijn gesprek met Filip de Rynck en Karolien Dezeure. Het...

Artikel

Vzw rocsa is een Gentse sociaal-artistieke werking die sinds 2005 actief is in de wijk Rabot- Blaisantvest. Het letterwoord ‘rocsa’ staat voor ‘...

Pages