Kenniscentrum

135 resultaten
Artikel

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan participatie: een mens die niet deelneemt aan be- paalde activiteiten maakt immers geen contacten met...

Artikel

Sociaal-cultureel volwassenenwerk is actief op de naad van leefwereld en systeem en beweegt in het spanningsveld tussen het integreren van...

Artikel

Wat is de verklaring voor de paradoxale effecten van het hele spectrum aan participatiebevorderende organisaties en beleidsmaatregelen vandaag?...

Artikel

Als een van de eersten in Vlaanderen onderkende Anton Van Clé, Sporta-stichter, de positieve effecten van sportbeoefening. Sporten is namelijk...

Artikel

De Belgische paralympische beweging is een heuse inhaalbeweging aan het maken. Topatleten – en met hen alle sporters – met een handicap verdienen...

Artikel

De provincie Antwerpen wil iedere inwoner uit de provincie aan het sporten krijgen: senioren, jongeren en gezinnen, maar ook personen met een...

Artikel

Voor wie afgaat op nieuwsberichten lijkt het er misschien op dat het Belgische gevangenis- systeem al jaren permanent in een crisis zit. De...

Artikel

Vrijetijdsparticipatie is niet alleen een grondrecht van elke burger, maar draagt ook bij tot de strijd tegen armoede. Door participatie aan...

Artikel

De eerste impuls voor het project ‘cultuurparticipatie’ te Brugge werd gegeven door het stadsbestuur, het OCMW sprong mee op de trein als...

Artikel

Binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet is het OCMW een essentiële partner. Niet in het minst...

Pages