Kenniscentrum

115 resultaten
Klankbordgroep. Feedback vragen aan betrokken buitenstaanders.
Methodiek

Een klankbordgroep is de naam voor een overleg met personen of organisaties waarin je de mening hoort over het verloop of het resultaat van je...

Charette. Op één moment feedback verzamelen van verschillende groepen of over verschillende thema's.
Methodiek

Als je op internet een foto ziet van een 'Charette' bijeenkomst, dan zie je vaak mensen gebogen over een luchtfoto van een wijk of een...

Verbetergroep. Problemen aanpakken zonder hiërarchie.
Methodiek

Een verbetergroep komt het best tot zijn recht als er twee of meerdere 'groepen' tegenover elkaar staan, als er...

Brainstormen. Zoveel mogelijk nieuwe ideeën bedenken.
Methodiek

Een geslaagde brainstorm is complexer dan soms gedacht. Wil je brainstormen volgens de regels van de kunst, dan vergt dit best wat kennis en...

Waarderend onderzoek. De kracht van een positief verhaal.
Methodiek

Waar de meeste projecten vertrekken vanuit een gemis of een probleem, heeft een waarderend onderzoek een fundamenteel ander uitgangspunt, namelijk...

Praatcafé/Worldcafé. Dialoog en uitwisseling in grote groepen.
Methodiek

Een Praatcafé/Worldcafé leent er zich goed toe om een grote groep van mensen te betrekken bij je project. Op een informele en gezellige manier kan...

Journalistenmethode. Iedereen krijgt gelijke mogelijkheden om te participeren.
Methodiek

In groepsdiscussies valt op dat het vaak de meest verbale mensen zijn die het woord voeren. Met de journalistenmethode krijgt iedereen maximale...

Referentiepersoon en fotomuur. Refereren naar de doelgroep in het ontwerpproces.
Methodiek

Na de luisterfase is het mogelijk dat je om praktische redenenen met een kleine groep een project uitwerkt, zonder dat er mensen uit de...

Rollenspel
Methodiek
Doel

Bij rollenspel gaat het om de nabootsing van kleinschalige, dilemma- of conflict-achtige situaties van menselijke interactie, waarin belangen...

Van analyse naar synthese. Breng je informatie samen in kernthema’s.
Methodiek

Een synthese van alle informatie die je via verschillende kanalen hebt verzameld is een belangrijke volgende stap. Immers, niet alles wat is...

Pages