Kenniscentrum

2 resultaten
Wat een federatiewerker aan sociaal werkers kan leren
Artikel
Ibrahim Emsallak werkt bij de Vlaamse Boks Liga aan de promotie en omkadering van de bokssport in Vlaanderen. Daarin schuilt meer sociaal werk dan...
Het nieuwe totaalvoetbal - Momenten#14 (2015). Momenten over sport en diversiteit

Sportclubs en verenigingen die de diversiteit in hun stad of gemeente ter harte nemen krijgen...