Kenniscentrum

9 resultaten
De waarde van cultuur
Document

Een multidisciplinaire ploeg van sociologen, economen en psychologen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging de uitdaging van een...

Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid
Document

LOCUS bracht deze publicatie uit naar aanleiding van de LOCUStoer 2012. Een actuele reader over de bestuurskundige wijzigingen, de nieuwe...

Document

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig...

Thuis in de bib (2014)

Nog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie....

Nieuwe praktijken in de wijken (2010)

In het huidige beleid van de wijkaanpak vormt cultuur een steeds belangrijker onderdeel. Het besef dringt door dat cultuur een belangrijke...

De kracht van cultuur

Kunst in aandachtswijken is geen toetje of tussendoortje in de overgangsfase van de sloop naar nieuwbouw. Het leidt tot vermogensvorming in de...

kunstcomptoir

In 2010 werkte Lasso, Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling, een traject af met armoedeverenigingen en de Brusselse...

Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)
Artikel

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je...

Het sociale van cultuur. lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming - een werkboek

Bestaat een hedendaagse samenleving niet uit vele, steeds evoluerende gemeenschappen? Wat betekent dit dan voor de gemeenschap? En wat verstaan we...