Kenniscentrum

13 resultaten
Wat werkt bij de aanpak van armoede. Wat we kunnen leren van empowerment en de psychologie van de schaarste

Sinds de economische crisis is de (financiële) armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. 55% van de totale groep die leeft onder de...

In goed gezelschap, gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven (2010)

Het hoofd van mensen in armoede zit vaak vol problemen. ‘Een paar apart’ en ‘ Aangen@me kennismaking’ proberen...

Armoede in de stad en het platteland (2013)

In 2010 ging het onderzoeksproject ‘Armoede in de stad en op het platteland’ van start, uitgevoerd door Université Libre de Bruxelles en KU Leuven...

Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië (2012)

We kunnen er niet omheen: de armoedecijfers stijgen meer en meer. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis die de financiële en economische...

Aanbevelingen voor de aanpak van gekleurde armoede (2008)

Verslagboek van het seminarie 'Gekleurde armoede' dat het Vlaams Minderhedencentrum organiseerde op 28 februari 2008, samen met het Vlaamse...

Wij blijven niet in de kou staan (2010)

In deze publicatie van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geven mensen in armoede aan hoe zij cultuur/sport/vrije tijd ervaren, welke drempels er...

De boer op met vrije tijd (2011)

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zit in de lift. Wat vroeger een extraatje in de marge was, is nu voor vele organisaties en...

Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)
Artikel

Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot...

Participatie aan het Lokaal Sociaal Beleid van Groepen met Minder Gehartigde Belangen. Participatiehefboom Handvatten

De Participatiehefboom is een tweedelig boek dat lokale besturen en derde organisaties een concrete ruggensteun wil bieden om participatie aan het...

Pages