Kenniscentrum

74 resultaten
Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)
Artikel

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je...

Aanbevelingen voor de aanpak van gekleurde armoede (2008)

Verslagboek van het seminarie 'Gekleurde armoede' dat het Vlaams Minderhedencentrum organiseerde op 28 februari 2008, samen met het Vlaamse...

Wij blijven niet in de kou staan (2010)

In deze publicatie van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geven mensen in armoede aan hoe zij cultuur/sport/vrije tijd ervaren, welke drempels er...

De boer op met vrije tijd (2011)

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zit in de lift. Wat vroeger een extraatje in de marge was, is nu voor vele organisaties en...

Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)
Artikel

Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot...

Tariq Ramadan / Superdiversiteit

Een van de grootste uitdagingen voor de kunst- en cultuursector – zoals die door intellectuelen, politici, kunstenaars, critici, curatoren en...

Paradoxen van culturele herkenning
Artikel

De Nederlandse hoogleraar Halleh Ghorashi schreef in 2009 samen met Sharam Alghassi en Thomas Hylland Eriksen "paradoxes of cultural recognition:...

Ongezien! Brussels got talent!
Artikel

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Het beweegt, in Brussel, in het artistieke landschap. Het is wat anders dan we gewoon zijn te zien, maar het...

Sociaal werk in tijden van superdiversiteit
Artikel

Dit is het transcript van de lezing van prof. Sami Zemni op het colloquium Sociaal Werk en Democratie op 24-25/10/2013. De uiteenzetting focust...

Het sociale van cultuur. lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming - een werkboek

Bestaat een hedendaagse samenleving niet uit vele, steeds evoluerende gemeenschappen? Wat betekent dit dan voor de gemeenschap? En wat verstaan we...

Pages