Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education

item_left

Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education

item_right

Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education

Publicaties

Volgens de OESO zijn skills als creativiteit en innovatie in toenemende mate cruciaal voor onze economie. Kunst vervult een essentiële rol in de ontwikkeling van deze cruciale skills. Daarom verdient kunst, naast andere vakken en inhouden, een blijvende plaats in het onderwijs. Tot die conclusie komt ‘Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education.’, het onderzoeksrapport dat de OESO recent uitbracht.

Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education
In haar rapport roept de OESO de diverse OESO-landen op om kunsteducatie – of onderwijs in de kunsten - blijvend binnen het onderwijs te ondersteunen en te verankeren.
Zo komt kunsteducatie ook vaardigheden in positieve wetenschappen als wiskunde, wetenschappen, lezen en schrijven ten goede. Kunsteducatie heeft tevens een invloed op motivatie, zelfzekerheid en sociale competenties van leerlingen en doet hen beter samenwerken en communiceren.
Nog volgens het rapport concentreert de positieve invloed van kunsteducatie zich op 'innovatieve vaardigheden', wat zich uit in vrij denken, creativiteit en sociale en gedragsvaardigheden. Creatieve en kritische denkers zijn volgens de OESO immers cruciaal als bouwsteen voor onze snel veranderende maatschappij en economie.
Een greep uit het rapport:

  • Muziekeducatie versterkt het IQ en de academische prestaties. Er zijn aanwijzingen dat muziekeducatie het leren van vreemde talen faciliteert.
  • Theatereducatie stimuleert cruciale verbale vaardigheden (lezen, schrijven, tekstbegrip...) en heeft een positieve invloed op sociale skills (empathie, omgang met emoties…)
  • Leren kijken naar beeldende kunst versterkt de wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden van leerlingen.
  • Enkele studies verbinden danseducatie met ruimtelijk-visuele vaardigheden.

Er is volgens de OESO niet alleen een positieve impact van kunsteducatie op niet-artistieke skills of op innovatie in de arbeidsmarkt, maar ook op de persoonlijkheidsvorming en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kunst biedt kinderen immers een heel andere manier om de wereld te begrijpen dan, bijvoorbeeld, de wetenschap. Kunsteducatie biedt leerlingen de kans om zich vrij uit te drukken en om te ontdekken, exploreren en experimenteren. Ze bieden hen tevens een veilige context voor introspectie en het vinden van persoonlijk betekenis.