Kenniscentrum

14 resultaten
Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten

In deze handreiking krijgen kunst- en cultuurorganisaties concrete tips om bij de opzet en uitvoer van projecten inclusief te werk te gaan: kunst...

Digitale brochure 'Macht Herverdelen'
Methodiek
We zijn op zoek naar gelijkwaardigheid. Op weg naar gelijkwaardigheid moeten we macht herverdelen. Maar de manier waarop we vaak spreken over ‘...
Een kunstlaboratorium voor plantrekkers
Artikel
Citylab knokt voor verbindingen tussen formele en informele netwerken Ondersteuning en een platform bieden aan mensen met artistieke aspiraties die...
Via de kunsten naar een inclusieve samenleving
Artikel
Interview met Hans Dewitte over het participatieve DNA van kleinVerhaal

“Kom maar binnen, de boterhammen staan klaar en we hebben net verse koffie...

foto_ukelila_rimo_limburg
Praktijk

Maatschappelijk kwetsbare kinderen vinden nauwelijks de weg naar muziekacademies. Allerlei financiële, sociale en culturele drempels staan in de...

foto_still_vierdewereldwerking
Praktijk

Heel wat talentrijke personen met een etnisch/cultureel diverse achtergrond kunnen hun talenten niet verzilveren. Binnen de vrijetijdsdienst De...

foto_defilharmonie_opmaatorkest
Praktijk

Kinderen uit de lagere school in sociaal achtergestelde buurten leren in orkestverband een muziekinstrument bespelen en hun talenten ontwikkelen....

foto_p_project_de_schakel-puurs
Praktijk

De Schakel, CC de Kollebloem, de Puurse bib en het OCMW werken al geruime tijd samen om meer mensen in armoede te laten genieten van cultuur en...

tuinfluiter_vorselaar_velt
Praktijk

Met dit project wil VELT werken aan inclusie: opgeleide ervaringsdeskundigen verzorgen een vormingsproject en een coachingstraject voor de...

Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen. (2009)
Artikel

Ook al zouden we het graag anders willen en ondanks een Participatiedecreet, participeren vele mensen minder of bijna niet aan cultuur. Een van de...

Pages