Kenniscentrum

134 resultaten
weliswaar-brechtprovoost-museumm
Document

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid en het Toegankelijkheidsbureau werkten twee jaar aan het project ‘Cultuur zonder drempels’ met als doel...

introvzw
Document

Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents, sportmanifestaties, en andere evenementen zoals beurzen, vormingen en...

special-olympics1
Document

Vanaf 2000 werd in Nederland beslist om de sport voor mensen met een handicap zoveel mogelijk vanuit de reguliere kaders binnen de georganiseerde...

aaron-fotheringham.jpg
Document

In haar masterproef gaat Elisabeth Cans op zoek naar cijfermateriaal over de verhouding tussen vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met...

g-sport
Document

Dit onderzoek van de VU Brussel ondersteunde een kernwerkgroep in het formuleren en wetenschappelijk onderbouwen van doelstellingen...

wheelchair-abseil
Document

In dit item twee brochures over toegankelijke sportinfrastructuur. (1) Een brochure van Stichting Onbeperkt Sportief uit Nederland over de...

special_olympics_world_games
Document

In 2008 heeft het Mulier Instituut een nulmeting verricht naar de sportdeelname van mensen met een handicap. Op basis van deze nulmeting (te...

zokanhetook
Document

Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat mensen met een handicap kunnen bewegen en sporten. Met het landelijke programma Zo kan het ook...

sportenbeperking
Document

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs sporten minder dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Om dat te veranderen hebben...

ridersdisability
Document

Naar aanleiding van een Europees uitwisselingsproject waarin 18 universiteiten betrokken waren, werd deze praktische gids ontwikkeld over de...

Pages