Kenniscentrum

1029 resultaten
Cultuur nieuwe stijl. Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties

Dit praktijkboek biedt beleidmedewerkers, sociale en creatieve professionals, opdrachtgevers en opdrachtnemers, concrete instrumenten voor het...

De stad: Eén podium. 20 jaar sociaal-artistiek werk in Gent.
Boek

Lang voor 'sociaal-artistiek' in Vlaanderen een begrip werd, voerde de Stad Gent al een bewust beleid rond de actieve betrokkenheid van...

Document

De kracht van Cultuur (NICIS 2012) is gebaseerd op een Community of Practice over de effecten van een meerjarige cultuurimpuls in stedelijke...

Reith, M. (2012). Verbinding door verbeelding. Hoe kunst en samenleving elkaar versterken in Gelderland. Utrecht: CAL-XL. 

Steeds meer...

CROSSING - Vormingscentrum Foyer vzw - Brussel
Praktijk

Een locatietheaterproject rond het gegeven oversteken, loslaten, overleven en integreren in de veelculturenstad Brussel. Maatschappelijk...

wijkcentrum_dekring
Praktijk

Het project S(UP)PORT! is een vervolg op het HIP-project van Wijkcentrum de Kring. Centraal staat duurzame sportparticipatie van mensen in armoede...

damlavzw_moederinverschillendeculturen
Praktijk

In de reeks activiteiten, georganiseerd door Damla ter gelegenheid van Moederdag, kwamen op 16 mei Limburgse moeders, die tot verschillende...

gevangenis_leuven
Praktijk

Dit project onderzoekt hoe de cultuurparticipatie van gedetineerden gestimuleerd kan worden en hoe het cultuuraanbod in de Centrale...

pasform_tievo
Document

Nederlands onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking die zelfstandig wonen. Het onderzoek onderscheid een zestal types...

voc_opstap
Document

Hoort de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking nu thuis onder 'welzijn' of onder 'cultuur', 'jeugd' en '...

Pages