Kenniscentrum

138 resultaten
Artikel

Minder dan andere jeugd zouden jongeren uit kansarme milieus kunnen profiteren van het positieve wat onderwijs, vrije tijd en het gezinsleven te...

Artikel

Het is belangrijk om als samenleving te streven naar gelijkwaardigheid, autonomie, non-discriminatie, participatie, redelijke aanpassingen en...

Artikel

‘De Pleintjes’ is een documentaire van het jonge mediacollectief nummer10 die het verhaal vertelt van het Antwerpse pleintjesvoetbal. In buurten...

Artikel

Gezondheid mag dan al een sociaal grondrecht zijn, de gezondheidskloof tussen hoog- en laaggeschoolden is er de voorbije jaren niet kleiner op...

Artikel

Brede School is een overkoepelende naam voor Brede Schoolprojecten die in Gentse wijken lopen. De doelstelling van deze projecten is de...

Artikel

De stad Breda zet de laatste jaren sterk in op het verhogen van de leefkwaliteit voor haar inwoners. Dit doet ze door het vrijwilligerswerk sterk...

(De)Politisering van / in / door het middenveld?
Artikel

Het debat over – het gebrek aan – politisering vanuit het middenveld gaat vaak uit van een denkkader waarin ‘het middenveld’ en ‘de politiek’...

Troebel Water - editoriaal
Artikel
tekst: An De bisschop & Bart Rogé

De participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport stond nog nooit zo hoog op de agenda....

Pages