Kenniscentrum

138 resultaten
Artikel

Onderzoekers stellen vast dat er een nieuwe groep generatiearmen is. Het predicaat ‘nieuwe’ koppelen aan een ‘generatie’ klinkt dubieus, maar het...

Artikel

De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bieden een basis en voedingsbodem om op lokaal niveau en vanuit de lokale...

Artikel

Talrijke pogingen zijn al ondernomen om een goede definitie te geven van het begrip armoede. ‘Een tekort aan middelen’ en ‘sociale uitsluiting’...

Artikel

Plattelandsarmoede: er wordt niet zoveel over gepraat, er wordt niet zoveel onderzoek naar gevoerd, maar het is er wel. Armoede op het platteland...

Artikel

Binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet is het OCMW een essentiële partner. Niet in het minst...

Artikel

Het vergt vaardigheden om te kunnen participeren. Het vergt de inbedding in een cultuur, met als basis een gemeenschappelijke taal. Cultuur is wat...

Artikel

Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om in de pers te geraken? Eén simpel antwoord: moordende concurrentie! Elke dag ontvangt een nieuwsredactie...

Artikel

Aan de hand van de polemiek tussen Bart De Wever en Marc Reynebeau schetst Klaas Tindemans voor ons het actuele cultuurdebat. Welke soort kunst...

Artikel

Voetbal en bier. Machtige mannen in pak en veel corruptie. Maar behoort de tijd van de snobistische bondscoaches stilaan her en der tot het...

Artikel

TINA: ‘There Is No Alternative’, een uitspraak van Margaret Thatcher en ook meteen de eerste sessie op L!NT, het tweejaarlijks symposium van Demos...

Pages