Lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid

Op het terrein zelf overleggen om meer samen te werken is een must. De lokale netwerken personen in armoede is daarvoor het ideale platform en de afsprakennota een goed instrument. Je krijgt gemakkelijker groepen in het vizier die moeilijker hun weg vinden naar het vrijetijdsaanbod van uw stad of gemeente. Dēmos ziet de lokale netwerken graag als een bruggenhoofd voor een lokaal sociaal vrijetijdsbeleid, waar alle actoren worden geprikkeld om vrijetijdsparticipatie van kansengroepen structureel op te nemen. 

Vlaanderen kent heel wat innovatieve sociale vrijetijdsinitiatieven. De ene keer ontstonden ze vanuit geëngageerde burgers, een andere keer uit het lokale middenveld of op initiatief van lokale overheden. We bundelden een aantal van die praktijken en inzichten in de publicatie ‘Buitenbenen. Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid’. 

Buitenbenen. Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid

In Buitenbenen praten we met professionals die dagdagelijks de link leggen tussen verschillende sectoren – de echte bruggenbouwers. We stappen af op plekken die veel ruimte laten aan partners om er zelf een dynamiek te ontwikkelen. We maken kennis met initiatieven en organisaties die van onderuit een werking opbouwden. Het komt erop neer om te verbinden en verknopen, om mensen uit kansengroepen mee te nemen in verhalen en contexten die even vertrouwd als stimulerend zijn. Het boek is een must read voor iedereen die betrokken is met vrijetijdsparticipatie van precaire groepen.

Nadenken over een lokaal sociaal vrijetijdsbeleid: hoe dat vorm krijgt, welke acties daarin worden genomen, hoe dat samen gaat met een UITpas, het ondersteunen van organisaties en verenigingen… is voor Dēmos een centrale onderzoeksvraag. Heeft u gemeente of organisatie plannen, ambities of vragen in de richting? Dan denken we graag met u mee.