Zet je lokaal netwerk op scherp! Vormingstraject voor lokale netwerken op het snijvlak van vrijetijd en armoede

item_left

vorming lokale netwerken demos pronet

item_right

Zet je lokaal netwerk op scherp! Vormingstraject voor lokale netwerken op het snijvlak van vrijetijd en armoede

Vormingstraject
Fri - 23/06/2017 - 09:30 to Fri - 17/11/2017 - 16:30

Demos zet samen met Pronet een vormingstraject op rond intersectorale samenwerking over de grenzen van cultuur, jeugd, sport en welzijn heen. De vierdaagse vorming maakt je sterker om tot contextspecifiek beleid te komen op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. 

vorming lokale netwerken demos pronet

Je netwerk versterken en dynamiseren

De maatschappelijke uitdagingen worden complexer en dwingen steden en gemeenten om expertise buiten de eigen rangen te zoeken. Collega’s uit verschillende organisaties, sectoren en beleidsvelden gaan in formele en informele netwerken samenwerken, ook met burgers en hun organisaties. Ze formuleren gezamenlijk doelstellingen, brengen verschillende competenties in stelling en verdelen taken.

Ook lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede investeren sterk in intersectorale samenwerking over de grenzen van cultuur, jeugd, sport, welzijn heen. Dat doen ze bovendien in dialoog met armoedeverenigingen. Het overleg tussen diverse lokale actoren moet leiden tot contextspecifieke oplossingen op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. 

In dit vormingstraject dat Demos organiseert in samenwerking met PRONET (Arteveldehogeschool)  gaan we dieper in op het versterken én dynamiseren van netwerken. We geven de deelnemers handvaten, kaders en oefeningen mee om in hun eigen netwerk mee aan de slag te gaan. Naast theoretische input werken we ook met praktijkvoorbeelden en eigen cases.

Praktisch

 • Voor wie: Dit vormingstraject richt zich specifiek tot trekkers van en deelnemers aan de lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. In de praktijk gaat het om medewerkers van het OCMW, de cultuurdienst, de jeugddienst, de sportdienst en sociale organisaties/armoedeverenigingen die actief betrokken zijn bij deze lokale netwerken. 
  Ook trekkers en deelnemers van andere lokale netwerken zoals bijvoorbeeld een kinderarmoedenetwerk of een jeugdwelzijnsoverleg zijn welkom op dit vormingstraject. Aan hen vragen we wel om de focus op het snijvlak van vrijetijd en armoede te kunnen aantonen. 
 • Wanneer: vrijdag 23 juni, vrijdag 8 september en vrijdag 17 november 2017 en nog één moment in najaar 2017, samen te bepalen met de deelnemers
 • Start-stop: 09u30-16u30
 • Waar: Bibliotheek Permeke – De Coninckplein 25-26 – 2060 Antwerpen
 • Kostprijs: 385 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen
 • Aantal deelnemers: maximum 16 deelnemers
 • Organisatie: Dēmos vzw 
 • Begeleiding: Veerle Opstaele (PRONET), Sammy Vienne (PRONET), Astrid De Bruycker (Demos), Inge Van de Walle (Demos) 
 • Inschrijvingen vóór vrijdag 16 juni 2017via onderstaande link op de website

Programma

We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek (PRONET vzw). Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma. In dit vormingstraject wordt ook rekening gehouden met de specifieke context van lokale netwerken die werken rond vrije tijd en kansengroepen.

Vrijdag 28 april 2017 -  Een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties

 • Inzicht in soorten netwerken: organisatienetwerken, beleidsnetwerken, actienetwerken…
 • Omgaan met spanningsvelden en diversiteitactoren in een netwerk
 • Balanceren tussen individuele belangen, organisatiebelangen en netwerkbelang 
 • Verschillende rollen en competenties binnen een netwerk

Vrijdag 23 juni 2017 - Opstart, fasering en dynamiek van een netwerk

 • Fasen en dynamiek van een netwerk: van opstartfase tot uitvoeren en evalueren
 • Uitdieping van de verschillende kernrollen in een netwerk (initiatiefnemer, leider, trekker)
 • Hoe kunnen netwerken ‘collectief leren’ ontwikkelen en verankeren?
 • Vertrouwen opbouwen in netwerkverbanden

Vrijdag 8 september 2017 - strategisch handelen in netwerkverband

 • Omgaan met macht, belangen, standpunten en spanningsvelden
 • Blijvend waarderen van de 3 invalshoeken: individu, organisatie, netwerk
 • Win-win creëren / strategisch beïnvloeden / co-creatie in een netwerk
 • Conflicten, weerstand en ontwikkeling

Vrijdag 17 november 2017 - In de vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder genoemde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We werken door op de individuele cases en helpen elkaar hier verder op weg.

Begeleiding

Veerle Opstaele - Veerle Opstaele is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (docent personeels- en organisatieontwikkeling, docent beleidsbeïnvloedend werken, projectleider diverse praktijkonderzoeken, procesbegeleider externe projecten en dienstverlening). Zij is sociaal agoog en werkte vele jaren in de sector samenlevingsopbouw. Veerle is projectleider van diverse projecten rond ‘samenwerken’ en PRONET (Professionalisering van netwerken).

Sammy Vienne - Sammy Vienne is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (groepsdynamica, stagebegeleiding, externe projecten en dienstverlening). Hij is sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, projecten voor werklozen), zowel op lokaal als op ondersteunend niveau. Sammy is projectmedewerker in PRONET.

Astrid De Bruycker - Astrid De Bruycker begeleidt als stafmedewerker bij Demos de steden en gemeenten die een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen oprichten. Daarnaast begeleidt ze trajecten van lokale netwerken die hun werking procesmatig of inhoudelijk willen verdiepen. Astrid studeerde Klassieke Filologie aan de Universiteit Gent en Internationale Betrekkingen aan de Université Libre de Bruxelles. Ze werkte voordien als beleidsmedewerker in de kinderrechtensector rond de thema’s armoede en welzijn. 

Inge Van de Walle - Inge Van de Walle is sinds 2009 stafmedewerker armoede en lokale netwerken bij Demos. Ze studeerde Germaanse Filologie en Vergelijkende Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze werkte voordien geruime tijd in het jeugdwerk, o.m. als ondersteuner van lokale jeugdraden en hoofdredactrice van tijdschrift Krax, vakblad van het jeugdwerk. Ze is ook auteur van 'Buitenbenen. Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid', een uitgave van Demos vzw.

Inschrijven

inschrijven