Participatieprojecten

De Vlaamse overheid subsidieert jaarlijks projecten die erin slagen om kansengroepen op een duurzame manier toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van zogenaamde kansengroepen komen hiervoor in aanmerking. Dēmos ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van een 'participatieproject kansengroepen', de projectaanvraag en/of evaluatie ervan.  

 1. Waar vind ik alle praktische informatie?
 2. Welke ondersteuning biedt Demos?
 3. Waar vind ik voorbeelden van goedgekeurde projecten?

Waar vind ik alle praktische informatie?

Je bent op zoek naar informatie over de subsidievoorwaarden, regelgeving en hoe je kan inteken op deze subsidielijn? Op de site van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk kan je terecht voor alle praktische informatie. Je vindt er onder andere de meest recente regelgeving, alle nodige formulieren, een FAQ-pagina voor al je praktische vragen, het overzicht van de gesubsidieerde projecten en de contactgegevens van de bevoegde administratie. Klik hier voor een rechtstreekse link.

Welke ondersteuning biedt Demos?

Demos kent zelf geen subsidies toe. Wat doen we dan wel?

 • Demos inspireert - Zowel in onze publicaties als tijdens ons vormingsaanbod komen heel wat praktijken aan bod. Zeker interessant zijn onze P-Kaffees waarop collega's ervaringen delen. Na elke P-Kaffee is er een dossier. Ga er gerust eens grasduinen in ons kenniscentrum. We verzamelen ook concrete methodieken over projectmatig en participatief werken in ons kenniscentrum. Je vindt er ook alle essentiële informatie terug over voorbije en lopende participatieprojecten.
   
 • Demos adviseert - Zeker op inhoudelijk vlak, kan je Demos steeds contacteren voor gratis informatie en advies. Bij voorkeur betrek je ons bij je eerste, embryonale idee, nog voor je het in een dossier hebt gegoten. Demos coacht heel specifiek projecten die samen met mensen uit kansengroepen tot stand komen. We gaan na of je opzet past binnen het Participatiedecreet dan wel beter een plaats krijgt in een sectordecreet of een andere vorm van financiering.

  Onze advies gaat uit naar: (1) de wenselijkheid, haalbaarheid en verduurzaming van je project; (2) de optimale fasering en looptijd van je project; (3) mogelijke interessante (netwerk)partners; en (4) procesvoorwaarden en mogelijke valkuilen. Voor specifieke zakelijke informatie verwijzen we door naar de administratie.

  Let wel: een advies van Demos betekent geen garantie op goedkeuring van je project. De beoordeling van de projectaanvragen is in de handen van een onafhankelijke beoordelingscommissie. Voor een afspraak neem je best contact op met kris.devisscher [at] demos.be (Kris De Visscher).
   

 • Demos ondersteunt - Soms kan een contact met een organisatie uitgroeien tot een meer langdurige en intensere ondersteuning. Demos weegt dit steeds af aan een aantal criteria: de looptijd van het project, de leerkansen die wij zien voor de sectoren jeugd, cultuur en sport en de beschikbare personeelsinzet. Demos kiest er hierbij uitdrukkelijk voor om steeds één van de netwerkpartners te zijn, bijvoorbeeld in een stuurgroep. Leg ons gerust je vraag voor.

P-Kaffee

Demos organiseert twee keer per jaar een P-Kaffee dicht tegen de indiendata van elke projectoproep. Iedereen met plannen voor een participatieproject kan met zijn dossier langskomen. We nemen samen je aanvraag door. Kwestie van de puntjes op de i te zetten. Hou onze kalender in de gaten.

Waar vind ik voorbeelden van goedgekeurde projecten

In ons kenniscentrum vind je een praktijkbeschrijving van voorbije en lopende participatieprojecten.