Participatieprojecten

Tot eind 2019 ondersteunde Demos organisaties in het ontwikkelen van een 'participatieproject kansengroepen', de projectaanvraag en/of evaluatie ervan. Op 24 december 2019 vernamen we dat de maatregel 'Participatieprojecten Kansengroepen' vanaf 1 januari 2020 wordt stopgezet. We vragen de Vlaamse overheid om deze beslissing te herzien en om in overleg met ons en andere actoren de projectoproep te optimaliseren zoals aangekondigd. Lees ons volledig standpunt in deze blogreeks.

Je kan als individu of organisatie in het ruime veld van cultuur, jeugd en sport nog steeds bij ons terecht voor advies rond vrijetijdsparticipatie. Houd onze website in het oog of contacteer vrijblijvend één van onze medewerkers van het team Participatief Werken:

An Van den Bergh - Kunst en Cultuur
m. +32 (0)474 649 803 - e. an.vandenbergh [at] demos.be
*** An is er niet op dinsdag

Ann Van de Vyvere - Kunst en Cultuur en Cera projecten
m. +32 (0)468 126 990 - e. ann.vandevyvere [at] demos.be

Kris De Visscher - Personen met een beperking en Jeugdwerk
m. +32 (0)498 037 440 - e. kris.devisscher [at] demos.be

Pieter Smets - Sport
m. +32 (0)474 649 840 - e. pieter.smets [at] demos.be