Warning message

Submissions for this form are closed.

Bed, bad, brood en spelen. Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd - VOLZET

item_left

Bed, bad, brood en spelen – Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd

item_right

Bed, bad, brood en spelen. Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd - VOLZET

Praktijktafel
Fri - 22/04/2016 - 09:30 to 16:00

Op vrijdag 22 april organiseert Demos vzw een praktijktafel over lokale vrijetijdsparticipatie van vluchtelingen. We vertrekken vanuit het recht op vrije tijd van kinderen, jongeren en volwassenen op de vlucht. Waar liggen mogelijkheden en wat zijn uitdagingen? De ervaringen van bestaande praktijken uit cultuur, jeugdwerk en sport bieden inspiratie.

Bed, bad, brood en spelen – Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd

Asielzoekers en vluchtelingen brengen heel wat talenten met hen mee. Hun integratie is belangrijk voor hen én voor de maatschappij. Participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport is daarbij een belangrijk instrument. Het vergroot sociaal contact en individuele ontplooiing. Maar het parcours van asielzoekers en vluchtelingen naar een passend vrijetijdsaanbod kent heel wat uitdagingen. Het vraagt specifieke inspanningen van lokale besturen, diensten en vrijetijdsorganisaties. 

Tijdens deze praktijktafel brengen we die uitdagingen en inspanningen in beeld. Startpunt zijn enkele concrete praktijkvoorbeelden. We belichten uiteenlopende initiatieven en gaan na welke beleidsnetwerken en samenwerkingsverbanden lokale besturen in stelling kunnen brengen om toekomstige initiatieven te ontwikkelen of te ondersteunen.  

We nodigen deelnemers uit om hun ervaringen en vragen te delen. Hoe verloopt de samenwerking met opvangstructuren? Welke ondersteuning richting vrijetijdsparticipatie is wenselijk en mogelijk tijdens de lopende asielprocedure? Hoe brengen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verblijfsvergunning in contact met het lokale vrijetijdsaanbod? En welke ondersteuning en partnerschappen zoeken lokale cultuur, jeugdwerk en sportorganisaties om hen te ontvangen? 

Programma 

 • 09:00u - Onthaal met koffie
   
 • 09:30u - Vrijetijdsparticipatie van mensen op de vlucht: inspiratie uit de praktijk
  We vertrekken vanuit het recht op vrije tijd van kinderen, jongeren en volwassenen op de vlucht. Waar liggen mogelijkheden en wat zijn uitdagingen? Wat zijn de ervaringen van bestaande praktijken uit cultuur, jeugdwerk en sport? Welke beleidsinstrumenten kunnen we inzetten? Welke samenwerkingsverbanden maken het verschil?
  Inge Vandewalle en Astrid De Bruycker zijn stafmedewerkers bij Demos.
   
 • 10:00u - Vrijetijdsparticipatie van mensen op de vlucht: rechten en mogelijkheden 
  Vandaag bestaan er al heel wat initiatieven om asielzoekers en vluchtelingen te laten deelnemen aan cultuur, sport of jeugdwerk. Maar lokale besturen, diensten, vrijetijdsorganisaties en vrijwilligers stuiten daarbij nog op veel vragen en uitdagingen. Hoe zit dat nu precies met de rechten van asielzoekers en vluchtelingen op het vlak van vrije tijd? En wat met de deelname van mensen zonder papieren? Wie betaalt de rekening? En wat met verzekeringen? 
  Astrid Van de Velde is juriste bij het Agentschap Integratie en InburgeringDirk De Cock werkt als expert vrije tijd op de staf operationele diensten van het Agentschap Integratie en Inburgering.
   
 • 10:40u - Pauze
   
 • 11:00u - Sofagesprek met experten uit praktijk en beleid
  Er is zo veel gaande en het is een flinke klus om uit te zoeken hoe de dingen nu echt in elkaar zitten. In dit sofagesprek zetten we relevante perspectieven naast elkaar: dat van ‘de vluchteling’, ‘het onthaalbureau’, ‘de vrijetijdsprofessional’ en ‘de activist’. In de complexe, dagdagelijkse realiteit maken we tijd voor het menselijke verhaal. 
  met o.a. Cin Piette (Onthaalbureau Vlaams-Brabant) en Fréderique Loones (Ambrassade), o.v. Eva Berghmans (Amnesty International) en Narges Ghiasloo (Student)
   
 • 12:15u - Middagpauze met broodjes
   
 • 13:15u - 14:30u - 1ste ronde praktijktafels (sluit aan op een eerste tafel uit onderstaande drie)
 • 14u45 - 16:00u - 2de ronde Praktijktafels (sluit aan op een tweede tafel uit onderstaande drie) 

Praktijktafel 1: Brussels Young Wrestling Style

De sportclub Brussels Young Wrestling Style (BYWS) ontstond in de schoot van Buurtsport Brussel. Brusselse jongeren uit kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen komen er samen om te trainen. Sedert kort organiseren het Rode Kruis, Buurtsport Brussel en BYWS in de sportzaal van het Instituut Anneessens Funck ook worstellessen voor vluchtelingen. Het gaat voornamelijk over mensen die nog maar enkele dagen in Brussel zijn. 

Nsimba Bafuka is clubverantwoordelijke van Brussels Young Wrestling StyleRoel Noukens is stafmedewerker bij Buurtsport Brussel vzw.

Praktijktafel 2: Roots – AjKo

Jongeren uit onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) maken samen een dansvoorstelling rond hun eigen afkomst. Passerelle, een cultuureducatieve vereniging uit Kortrijk, stimuleert de jongeren om zichzelf via dans en performance uit te drukken. AjKo, Kortrijkse werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, begeleidt het proces en leidt jongeren die dat willen toe naar het jeugdwelzijnswerk of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Nadia El-Kaddouri is jeugdwerker meisjeswerking en pretmobiel bij vzw AjKo, Kortrijks jeugdwelzijnswerkLukas Houthaeve is er jeugdwerker projecten.

Praktijktafel 3: Thuis zijn voor het donker - Victoria Deluxe

In het najaar van 2014 ontwikkelde Victoria Deluxe samen met Rona Kennedy en Tine Brouckaert een sociaalartistiek project over en met moeders zonder papieren. De idee ontstond uit het vierjarig etnografisch doctoraatsonderzoek waarin Tine Bouckaert als onderzoekster op zoek ging naar de verborgen expertise en de soorten kracht die vrouwen zonder papieren vertegenwoordigen. Vijf maanden lang repeteerden ze met acht vrouwen, elk met een eigen migratieverhaal. De verhalen die de vrouwen spontaan vertelden, vormden de basis voor het toneelstuk. Het werd een interactieve voorstelling waarin zowel de kwetsbaarheid als de weerbaarheid van  de vrouwen zichtbaar werden.

Rona Kennedy is de regisseur van Thuis zijn voor het donker.

Praktisch

Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, alle betrokken partners bij de opvang en integratie van asielzoekers, integratiediensten, cultuurdiensten, jeugddienst, vrijetijdsaanbieders, OCMW's, verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, CAW's, basiseducatie, samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
Datum: vrijdag 22 april 2016
Locatie: Pianofabriek, zaal Zabriskie Point
Adres: Fortstraat 35 / Rue du Fortstraat 35, 1060 Brussel (St Gillis/Gilles) - bereikbaarheid 
Start - stop: 09:30u-16:00u
Deelnemen: 20euro
Maximaal aantal deelnemers: 45 personen. Keuze van de praktijktafel (in 1ste en 2de ronde) gebeurt bij aanmelding. 
Inschrijven: afgesloten

Ken je zelf inspirerende vrijetijdsinitiatieven voor, met of door asielzoekers en vluchtelingen? Laat het weten aan astrid.debruycker [at] demos.be

Inschrijvingen afgesloten

inschrijven