het sociale van sport

Sportorganisaties spelen, als sociaal weefsel, een belangrijke rol in onze samenleving. Die samenleving verandert: fragmentatie, tijdsdruk, individualisering, superdiversiteit… Dat weeg op de draagkracht van sportorganisaties. Versterken we die draagkracht, dan wordt ook ons sociaal weefsel sterker. Dat is het sociale van sport.

Pages