Warning message

Submissions for this form are closed.

VRIJE TIJD IN DE NETWERKGEMEENTE. Verdiepingstraject vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren

item_left

item_right

VRIJE TIJD IN DE NETWERKGEMEENTE. Verdiepingstraject vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren

Vormingstraject
Thu - 11/05/2017 - 10:00 to Thu - 23/11/2017 - 16:00

In 2017 organiseert Dēmos voor de tweede maal het verdiepingstraject “Vrije tijd in de netwerkgemeente”. In een kleine groep van lokale professionals in cultuur, jeugdwerk, sport en lokaal sociaal beleid gaan we op zoek naar handvaten voor een sociaal vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren. 

Verdiepingstraject vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren

Er zijn heel wat concrete en succesvolle manieren om kinderen en jongeren tot bij een passend vrijetijdsaanbod te brengen. Een element hebben ze allemaal gemeen: ze doen het nooit alleen. Verschillende diensten, organisaties en mensen vinden elkaar en werken gericht samen, elk vanuit een specifieke rol. Maar hoezeer samenwerken zijn nut al heeft bewezen, het blijkt toch zelden een evidentie.

Dit verdiepingstraject gaat over netwerken en verbindingen in en naar de vrije tijd van kinderen en jongeren in armoede. In vier sessies onderzoeken we welke maatregelen en instrumenten een lokaal bestuur kan inzetten om samenwerking te stimuleren, te versterken en duurzaam te verankeren. 

Voor wie: Dit verdiepingstraject is op maat van medewerkers van centrumsteden en middelgrote gemeenten die het sociaal en/of het vrijetijdsbeleid mee uittekenen. De focus ligt op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Niet enkel medewerkers van vrijetijdsdiensten kunnen intekenen. Ook medewerkers van een sociale dienst, een sociaal huis of een OCMW zitten hier op hun plaats. 

Praktisch

 • Wanneer: donderdag 11 mei 2017, donderdag 8 juni 2017, donderdag 5 oktober 2017, donderdag 23 november 2017
 • Waar: Bibliotheek Permeke - De Coninckplein 25-26 - 2060 Antwerpen
 • Start-stop: 10u – 16u
 • Kostprijs: 280 euro, broodjeslunch inbegrepen
 • Aantal deelnemers: min. 10 – max 15 (inschrijven niet meer mogelijk - VOLZET)
 • Organisatie: Dēmos vzw
 • Begeleiding: Kris De Visscher, Astrid De Bruycker, gastsprekers uit de lokale praktijk of uit onderzoek

Vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren

Heel wat lokale besturen zetten initiatieven op om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede toe te leiden naar het bestaande aanbod van jeugdwerk, cultuur en sport. Met wisselend resultaat. Successen zijn vaak kortstondig en de kloof blijft diep.

Het inzicht groeit dat het opzetten van netwerken en het bouwen en onderhouden van bruggen tussen gezinnen in armoede, vrijetijdswerkingen en sociale organisaties de meest duurzame manier is om maatschappelijke breuklijnen te overstijgen. We zien verschillende praktijken ontstaan: brugfiguren, toeleiders, vrijetijdsloketten, individuele trajectbeleiding, mobiele werkingen, lokale netwerken, jeugdopbouwwerk, outreachend werk...

In dit verdiepingstraject onderzoeken we samen met de deelnemers hoe een lokaal bestuur deze praktijken kan ontwikkelen, versterken of duurzaam verankeren. We geven de deelnemers kaders en handvaten mee waarmee ze in hun eigen stad of gemeente aan de slag kunnen. Naast input vanuit theorie, reiken we concrete praktijkvoorbeelden aan uit jeugdwerk, cultuur en sport. Samen met collega’s zoeken en delen we o.a. passende (beleids)instrumenten, organisatie- en werkvormen, taakomschrijvingen en volgsystemen.

Daarvoor baseren we ons op recent onderzoek en praktijkverkenningen. In Buitenbenen onderzocht Dēmos de bouwstenen voor een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid. In Verbinding in de vrije tijd reiken we samen met VVJ een kader aan voor duurzame netwerken in de vrije tijd. In Niets meer dan gelijkheid gaan we na wat de impact is van superdiversiteit op jonge mensen en op de jeugdwerksector. Het onderzoek De maat van lokale netwerken van OASeS in opdracht van Dēmos leert ons meer over de interne dynamiek van lokale netwerken. 

Programma

We willen graag het programma laten groeien in nauwe interactie met de deelnemers. Toch geven we hier in grote lijnen de thema’s weer die we graag aan bod laten komen. Zo heb je alvast een idee van het verloop van het verdiepingstraject.

 • Donderdag 11 mei 2017 - We starten met een theoretisch kader over een sociaal vrijetijdsbeleid en over het creëren van verbinding in de vrije tijd. We baseren ons op verschillende publicaties over dit thema en op onze ondersteuning van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Vervolgens bespreken we verschillende vormen van netwerken, bruggen en verbindingen tussen kwetsbare gezinnen, aanbieders van vrije tijd en sociale organisaties. Aan het einde van de dag beschik je over een theoretisch kader en een overzicht van verschillende concrete praktijken van netwerkvorming en verbinding in de vrije tijd.
 • Donderdag 8 juni 2017 - In een tweede bijeenkomst kijken we naar de rol van de gemeente. Naast een meer theoretische insteek over de netwerkgemeente, bekijken we vooral concrete beleidsinstrumenten. We denken hierbij aan (subsidie)reglementen, (subsidie)overeenkomsten, overlegmomenten en initiatieven. Maar ook aan taakomschrijvingen, functieprofielen en de organisatie van de eigen diensten. Aan het einde van de tweede bijeenkomst geven je als opdracht mee om op basis van de input in jouw gemeente te onderzoeken welke vormen van verbinding wenselijk en haalbaar zijn en welke instrumenten voor jou bruikbaar zijn.
 • Donderdag 5 oktober 2017 - In een derde bijeenkomst gaan we aan de slag met de resultaten van jullie huiswerk. We bekijken samen wat er gebeurt als je in de praktijk met deze input aan de slag gaat. Wat werkt er? Wat loopt er stroef? Wat valt er tegen? Samen inventariseren we gedeelde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen.
 • Donderdag 23 november 2017 - In een vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder geformuleerde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We onderzoeken hoe we verder kunnen versterken wat werkt en hoe we knelpunten en uitdagingen kunnen aanpakken. We zoeken zelf naar oplossingen en/of leggen vragen voor aan een aantal experten. 

Begeleiding

Kris De Visscher studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2011 werkt hij als stafmedewerker jeugdwerk voor Dēmos. In 2012 coördineerde hij een onderzoeksproject van Dēmos en VVJ dat vier pilootprojecten rond armoede en jeugdwerk ondersteunde en beschreef. Samen met Lisa Schouppe en Inge Van de Walle maakte hij na afloop van dit project de publicatie ‘Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede’.

Astrid De Bruycker begeleidt als stafmedewerker bij Dēmos de steden en gemeenten die een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen oprichten. Daarnaast begeleidt ze trajecten van lokale netwerken die hun werking procesmatig of inhoudelijk willen verdiepen. Astrid studeerde Klassieke Filologie aan de Universiteit Gent en Internationale Betrekkingen aan de Université Libre de Bruxelles. Ze werkte voordien als beleidsmedewerker in de kinderrechtensector rond de thema’s armoede en welzijn.

In het verdiepingstraject komen verder ook meerdere gastsprekers uit de lokale praktijk of uit onderzoek aan bod.

Contacteer gerust Kris of Astrid voor vragen over de inhouden en outcomes van dit traject. 

Inschrijven niet meer mogelijk - VOLZET

 

inschrijven