3days4ideas - Ideeënplatform voor de kunsten

item_left

item_right

3days4ideas - Ideeënplatform voor de kunsten

Studiedag
Thu - 06/09/2018 - 09:00 to Sat - 08/09/2018 - 22:00

3days4ideas is een kader voor uitwisselingen en ontmoetingen, gewijd aan het vormgeven van ideeën om de hedendaagse maatschappelijke problemen te kunnen denken. De reflectie rond deze ideeën door middel van unieke en geschikte gespreksvormen wil zinvol zijn voor iedereen. 3days4ideas creëert een ruimte tussen 6 verschillende plaatsen in het centrum van Brussel om krachten, middelen en verzetsdaden te delen en te bundelen.

Beeld: Waag / FlickrCC BY-NC-SA 2.0

Van 6 tot 8 september worden in de Brusselse binnenstad, die een grote concentratie aan plekken voor kunstcreatie, verenigingsleven en alternatieve initiatieven kent, voor de eerste keer ontmoetingen en gesprekken georganiseerd omtrent de verschillende benaderingen en manieren om “ideeën te delen”.

3days4ideas vindt plaats in La Bellone, de Beursschouwburg, Passa Porta, Le Lac, Le Space en Globe Aroma. Op diverse manieren en in formats die specifiek zijn ontwikkeld in functie van elk voorgesteld idee, ontvangen een 15-tal spre(e)k(st)ers met een artistiek, theoretisch en/of associatief-activistisch profiel een groep alerte en nieuwsgierige toeschouwers.

Voor deze eerste editie van 3days4ideas is geen gezamenlijk thema uitgedokterd. De bedoeling van de driedaagse is veeleer een gezamenlijke ervaring teweeg te brengen, waarbij deelne(e)m(st)ers de mogelijkheid krijgen te navigeren tussen verschillende manieren van zeggen, doen, zien, denken, verbeelden. Want om ervaringen te laten ontstaan, is er verscheidenheid nodig en een plek waar die verschillen naast elkaar kunnen bestaan.

La Bellone, die het initiatief nam voor 3days4ideas, doet dat nu al enkele jaren en wil dit principe tijdens deze driedaagse graag met anderen delen om het seizoen nog beter te starten. Samen met denkers, artiesten en mensen uit het verenigingsleven creëert La Bellone die ontbrekende “ruimte/tijd” waarin ze onder meer stilstaan bij “vormen van gastvrijheid”, een “alternatieve cartografie” uittekenen en de ficties rond het begrip “recht” tegen het licht houden. Gedurende die drie dagen-avonden, en nog lang daarna, zullen ze zich erop verheugen dat “het allemaal nog maar een begin is”.

De gasten zijn onder andere Rachida Aziz (oprichtster Le Space en activiste), Roxanne Chinikar (Garance ASBL en activiste), Maria Kakogianni (schrijfster en filosofe) en Yvoire de Rosen (anthropologe-sociologe en activiste). Meer info is te vinden op deze website.