Hoe we werken

Als kenniscentrum onderzoekt Demos hoe maatschappelijke en beleidsontwikkelingen de culturele, jeugd(werk) en sportsector - ons werkveld - vormgeven. Demos is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met kantoren in Brussel. 

Demos L!NT 2013

We hebben Vlaanderen en de wereld in ons vizier. Maar onderzoek doen we niet zomaar. Centraal staan het ontlokken van inspirerende discussies, creativiteit, nieuwe initiatieven en innovaties. Onze wereld, land of stad zijn in constante transitie. Alles verandert, ook de organisaties en de mensen waarvoor we werken. Dēmos gaat op zoek naar praktijkontwikkelingen en beleidsimpulsen die de vinger aan de pols van de samenleving houden. Het recht dat iedereen heeft op maatschappelijke participatie en ontplooiing is daarin ons richtsnoer. 

Demos groeit langzaam uit tot een platform met voorbeeldfuncties en met een diverse community die frequent samenkomt voor netwerkbijeenkomsten, lezingen, collega groepen, discussies, ateliers en workshops die alle een raakvlak hebben met participatie en maatschappelijke verandering. Medewerkers uit organisaties, lokale besturen en overheden sluiten aan. We zetten dialoog op tussen deskundigen uit verschillende beroepsgroepen, sectoren, bestuursniveau’s en geven - vooral - de belanghebbenden een stem. De discussies en onverwachte kruisbestuivingen die volgen geven visies en praktijken mee vorm.

Demos beperkt zich niet tot dialoogfora of vormingswerk. We brengen regelmatig het cahier Momenten uit en we publiceren onderzoeksresultaten en praktijkreaders. We kiezen voor langlopende onderzoeksprogramma’s die we participatief - in partnerschap en debat - opzetten en ontsluiten. Om de twee jaar organiseren we het kunstenfestival Enter.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, projecten of programma’s? Registreer je op onze website en we zorgen dat je op de mailinglijst komt.