Over Demos

Demos is een kenniscentrum, actief sinds 2008. We houden ons bezig met praktijk- en beleidsontwikkelingen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. We publiceren boeken en een cahier, organiseren symposia, workshops, café’s en andere samenkomsten. We doen onderzoek en geven advies aan organisaties en overheden. We dragen bij aan de ontwikkeling van beleid en praktijken, vooral met een focus op groepen en praktijken die ondervertegenwoordigd en onderbelicht zijn in onze samenleving. Hieronder lees je over Demos vroeger en nu...

foto: only-connect

Vroeger

Demos is gegroeid uit Kunst en Democratie, een actie- en reflectieplatform dat na de eerste zwarte zondag (1991) werd opgericht door kunstenaars, cultuurprofessionals en academici. De oprichters zagen de kloof tussen burgers en politici, tussen mensen en hun ‘democratische instituten’ ook in de culturele middens groeien. Een groot aantal levens bleef ongedocumenteerd, publieken bleven vertrouwd en er was weinig aandacht voor sociaal-economische en andere maatschappelijke breuklijnen. Als bicommunautaire beweging bracht Kunst en Democratie het gesprek over de democratische rol van cultuurhuizen en -beleid terug op gang. In die bewegingsjaren groeide experiment dat later de kiem bleek voor het sociaal-artistiek werk in Vlaanderen, de cultuurpassages in het ‘algemeen verslag van de armoede’ (1994), de aandacht voor wijk- en publiekswerking en projecten met sociale en welzijnsactoren en de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.

Nu

Sinds 2008 is de rol van Demos ingebed in het bredere Vlaamse cultuurveld  via het Participatiedecreet. Als één van drie participatie-instellingen is Demos actief als kenniscentrum. We zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. De klemtoon ligt op onderzoek, kennisopbouw en -disseminatie in deze sectoren. We gaan na hoe maatschappelijke en beleidsontwikkelingen het werkveld vormgeven. Hiervoor vertrekken we telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

Dankzij haar decretale opdrachten en onderzoek blijft Demos het maatschappelijke debat aanvuren. Het bewegingswerk van de begindagen vindt een vervolg in de baseline van de organisatie: voor participatie en democratie. In haar analyse thematiseert Demos uitsluiting en erkenning, identiteit en burgerschap, maatschappelijke participatie en exclusie, democratische instellingen en vrij (burger)initiatief.  Hier lees je hoe we werken.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, projecten of programma’s? Registreer je op onze website en we zorgen dat je op de mailinglijst komt.