Wat we doen

ONZE DIENSTVERLENING

Met onze dienstverlening waarderen, confronteren en inspireren we cultuur-, jeugdwerk- en sportorganisaties en lokale vrijetijdsdiensten om sociale en demografische uitdagingen aan te gaan. Samen zetten we in op maximale participatiekansen voor kansengroepen en een breed inclusief vrijetijdsveld. Dit doen we in drie kernprogramma's van onze werking:

We ondersteunen steden en gemeenten die vanuit transversale netwerkverbanden werken aan een inclusief vrijetijdsbeleid.

We ondersteunen organisaties die inzetten op maximale participatiekansen en gelijkheid in het jeugdwerk en in het culturele en sportieve werkveld.

Samen met de leden en partners van VRIJUIT maken we cultuur- en sportevenementen met een regionale en nationale uitstraling in Vlaanderen en Brussel betaalbaar voor mensen in armoede.

ONZE WERKPLAATSEN

In zes werkplaatsen brengen we doeners, denkers en beslissers samen rond sectorale uitdagingen. Samen ontwikkelen we strategieën die de maatschappelijke impact van cultuur, jeugdwerk en sport vergroten. We versterken professionals om deze uitdagingen aan te gaan en verrijken beleid en praktijk.

In de sportsector:

Hoe houden we het Sport-Voor-Allen credo actueel en urgent in het lokaal en Vlaams sportbeleid?

Hoe versterken we sociale sportverenigingen in een hybridiserend sportlandschap?

In de jeugdsector:

Hoe stem je jeugdwerk af op kinderen en jongeren die opgroeien in superdiversiteit?

Hoe versterk je zelfbeschikking en autonomie van mensen met een handicap in en via hun vrijetijdsbesteding?

In de cultuursector:

Hoe vergroten we de productie- en presentatiekansen voor participatieve kunstpraktijken?

Hoe oriënteren we lokale cultuurfunctionarissen richting een lokaal cultuurbeleid dat inhaakt op een sociale inclusie?