Participatieve kunstpraktijken

Participatieve kunstpraktijken zijn voor Demos een belangrijke en reële hefboom voor cultuurparticipatie van groepen die in onze samenleving onderbelicht of ondervertegenwoordigd zijn. Ze kunnen bijdragen aan een meer sociaal rechtvaardige samenleving en een meer divers kunstenveld. In deze programmalijn volgen we de praktijk- en discoursontwikkeling van participatieve kunstpraktijken van dichtbij op.

Pages