Ondersteuning

Demos ondersteunt sociaal-artistieke praktijken & participatieve kunstpraktijken 

De kloof tussen de meer institutionele kunstpraktijk en de samenleving blijft groot. We zien nog altijd een duidelijk democratisch deficit. Grote groepen vinden nog altijd geen plaats in onze cultuurhuizen. Dēmos brengt kunstenaars en organisaties samen die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid toenadering zoeken tot groepen en gemeenschappen die doorgaans geen of minder toegang hebben tot de culturele fora in ons land. Samen zetten ze artistieke processen op die hun leefwerelden en belevingen documenteren, processen die hun stem een podium én een publiek geven. Het sociaal-artistieke werkveld brengt  - via de kracht van verbeelding en artistieke creatie - mensen samen in een collectieve en participatieve kunstpraktijk. Deze praktijk maakt mensen niet alleen zichtbaar maar bovendien ook sterker, weerbaar en vrij.

Via netwerkbijeenkomsten, lezingen, collega groepen, discussies en onderzoek gaan we na hoe het culturele werkveld, politici en publiek deze praktijken kunnen begrijpen en valideren. De sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen, maar ook internationaal, is in volle ontwikkeling. Steeds vaker worden sociaal-artistieke processen als methodiek ingezet in uiteenlopende sectoren en contexten. Dēmos wil deze praktijkontwikkelingen opsporen, duiden en  versterken. 

Tot slot is er de niet aflatende zoektocht naar een taal en kader om participatieve kunstpraktijken te recenseren, becommentariëren en evalueren. Dit zowel vanuit een kunsthistorisch en publieksperspectief, als vanuit cultuurbeleid. Wat is een 'goed 'sociaal-artistiek project? Wat leert een ‘best practice’ ons over sociale processen, over artisticiteit, over de finaliteit van kunst, over de rol van kunstenaars en organisaties in onze samenleving… En, in welke mate is het een relevant beleidsinstrument? 

Praktijkondersteuning ism Kunstenpunt

Het nieuwe Kunstendecreet en het eengemaakte Kunstenpunt brengen wijzigingen mee voor de ondersteuning van sociaal-artistieke praktijken. Tot op heden fungeerde Demos als kenniscentrum en aanspreekpunt voor sociaal-artistieke praktijken, over disciplines heen. Kunstenpunt zal vanaf heden de ondersteuning voor sociaal-artistieke praktijken stapsgewijs vormgeven. Demos blijft inzetten op cultuurparticipatie, binnen en buiten het kunstenveld. In een overgangsperiode zullen Kunstenpunt en Demos op regelmatige basis overleggen en kennis en expertise uitwisselen. Sociaal-artistieke praktijken kunnen in deze overgangsfase voor praktijkondersteuning en vragen rond o.a. subsidies binnen het Kunstendecreet terecht bij zowel het Kunstenpunt als Demos.
Contactpersoon Dēmos vzw: an [at] demos.be (An Van den Bergh)
Contactpersoon Kunstenpunt: sofie [at] kunsten.be (Sofie Joye)

Wat kan jij doen?

  • Nodig ons uit. Start je een nieuw artistiek traject, wil je ons iets laten zien? Aarzel niet om ons te contacteren: an [at] demos.be
  • Neem deel aan onze netwerkbijeenkomsten, lezingen, collega groepen. Volg ons online of via onze nieuwsbrief
  • Mail ons ook nieuwe producties en speeldata, dan nemen we die op in onze kalender, onze webpagina en nieuwsbrief
  • Zoek in ons kenniscentrum naar publicaties, artikels en praktijken in de categorie 'sociaal-artistiek'