Ook morgen voor gelijke participatiekansen

Demos is een ambitieuze bruggenbouwer voor organisaties en overheden die straf participatief willen werken voor én met mensen in kwetsbare posities, en versterkt zo de maatschappelijke impact van vrijetijdssectoren cultuur, sport en jeugdwerk.

Demos richt de aandacht op wie dit recht niet of moeilijk kan realiseren.

Klik PDF icon hier voor onze visietekst 2023.