Home

  • foto(c)invited_dannywillems
    Participatie is niet eenvoudig en toveroplossingen bestaan niet. Maar er bestaan wel degelijk mogelijkheden om een diverser publiek te bereiken. We stimuleren je in dit vormingstraject om anders te werk te gaan. Lees verder en schrijf je in vóór 1 mei.
  • Digitale brochure 'Macht Herverdelen'
    De manier waarop we vaak spreken over ‘diversiteit’ en ‘interculturaliseren’ staat niet toe om goed te verwoorden waar de macht ligt en hoe we die kunnen herverdelen. We stellen deze brochure voor om onze taal te verscherpen.