Open Space met Cultureghem in het Theaterfestival

item_left

item_right

Open Space met Cultureghem in het Theaterfestival

Ann

Welk proces is er nodig om macht te herverdelen binnen de (socio) culturele en kunstensector? Hoe komt het dat interne werkingen er niet in slagen representatief genoeg te zijn voor de samenleving? 
Hoe kan hedendaagse (podium)kunst toegankelijk zijn voor iedereen? Zijn onze huizen open huizen én zo veilig als we ze willen? Kortom, wat is er nodig om de reeds voelbare shift in leadership in de sector radicaal te laten doorbreken? En vooral - wat doen we eraan?

 

Lerend netwerk HowtoOmta deelt kennis uit begeleidingstraject

Sociaal-culturele organisatie Cultureghem betrekt samen met 5 partners uit de cultuursector (Park Poetik. S.M.A.K. viernulvier, 30cc en BUDA) burgers in hun werking door hun talenten en kwaliteiten in te zetten. De organisaties vormen samen een lerend netwerk. In dit netwerk worden ervaringen en praktijkvoorbeelden gedeeld. Dat gebeurt ook met het bredere werkveld. Het doel is om cultuur en vrije tijd toegankelijk te maken voor een divers publiek. Er is bijzondere aandacht voor mensen voor wie de toegang tot cultuur niet vanzelfsprekend is.

De jaarlijkse sectordag van Kunstenpunt en Het TheaterFestival wordt dit jaar een tweedaagse van 9 tot 10 september. We ontsluiten via de open space technology methodiek samen met het publiek een begeleidingstraject van drie jaar. De centrale vraag waarop we werken is ‘Macht herverdelen?!’. 

Tijdens de sectordag wordt breed uitgewisseld rond belangrijke thema’s, ideeën voor de toekomst en hands-on acties. Op beide voormiddagen kun je je inschrijven voor diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een workshop rond democratisch beslissen, het delen en hergebruiken van technisch en bouwmateriaal, of de vraag wat speelsheid betekent in onze dagelijkse praktijken en samenleving. 

Open Space Technology 

Open Space Technology is een methode waarbij alle aanwezigen samen de agenda bepalen en waar we in een beschermde omgeving worden uitgenodigd om inzichten en ervaringen met elkaar te delen. 
We komen via de beleving van alle deelnemers tot concrete en realistische werkpunten. 

  • Lees hier meer over de methodiek.

Praktische info

  • Voor organisaties en belangenbehartigers uit de (socio) culturele en kunsten sector samen met hun deelnemers en vrijwilligers en voor iedereen die graag over het thema ‘macht herverdelen’ in gesprek gaat.
  • Op dinsdag 10 september 2024 van 10:30 tem 13:00 in De Singel te Antwerpen. 
  • Klik hier voor meer info over de sectordag van Kunstenpunt en het Theaterfestival.