Stage & Masterproef

Dēmos is als kenniscentrum actief binnen het Vlaams Participatiedecreet. We werken proactief aan beleid en praktijken die de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. Dit gebeurt binnen een transversaal en interdisciplinair kader. Dēmos flankeert en ondersteunt zowel individuele organisaties binnen de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport, lokale besturen als sectoractoren. We plaatsen kennisopbouw en praktijkontwikkeling in een breed maatschappelijk kader en creëren bruggen tussen organisaties, sectoren en besturen. Onze werking oriënteert zich op noodzakelijke maatschappelijke veranderingen die een meer open en inclusieve samenleving bewerkstelligen. De organisatie draagt diversiteit, verdraagzaamheid, gelijke kansen, solidariteit en duurzaamheid daarbij actief uit als centrale waarden. En... we werken graag samen met studenten en hun docenten!

stage of masterproef bij demos

Onderzoeksthema’s en stageopdrachten

Dēmos volgt graag het enthousiasme van studenten. Onderzoek en opdrachten bakenen we dus liever af in overleg met studenten en docenten. We werken ook gericht samen met de wetenschapswinkel. In hun database kan je enkele meer afgelijnde onderwerpen vinden. Maar onze interesses gaan uit naar volgende brede thema’s: 

 • Participatieve kunstpraktijken, sociaal-artistiek werk en gemeenschapsvormende cultuurpraktijken 
 • Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en lokaal beleid
 • Sociale verenigingsondersteuning in de sportsector
 • Creatieprocessen van en met personen met een beperking 

Op methodologisch vlak hecht Dēmos bijzonder veel belang aan de koppeling tussen praktijk(ondersteuning) en kennisontwikkeling. We verwachten van studenten dat ze contacten leggen met verschillende organisaties en hun opdracht/onderzoek in dialoog vorm gegeven en uitwerken.

Voorwaarden en aanbod

Voorwaarden voor de organisatie zijn:

 • Minimaal niveau van 1e Master
 • Minimaal 300 stage-uren
 • Voor masterproef engagement tav het onderwerp gedurende minimaal 1 academiejaar 
 • Zelfstandige onderzoekshouding
 • Communicatief

Dēmos biedt jou

 • een stagebegeleider of thesisbegeleider die je werk op de voet volgt
 • een open, dynamisch team om je eerste stappen te zetten in het werkveld
 • gratis woon-werkverkeer

Contacteer: bart.soons [at] demos.be - 0473 33 06 50