Checklist voor een inclusief festival

item_left

item_right

Checklist voor een inclusief festival

Methodiek

Organiseer een festival dat écht een verschil maakt door inclusief, toegankelijk en veilig te zijn voor zo veel mogelijk mensen. Deze checklist is ontworpen om jou te ondersteunen bij het creëren van een evenement waar diversiteit, veiligheid en toegankelijkheid centraal staan. Of je nu net begint met het zetten van stappen richting inclusiviteit of al enige ervaring hebt, deze checklist biedt concrete strategieën en acties om je festival inclusiever te maken. 

Wat is een inclusief festival? 

Een inclusief festival is een plek waar zo veel mogelijk mensen zich veilig en welkom voelen. Je festival  omarmt diversiteit en toegankelijkheid, door bewust te zijn over drempels en uitsluitingsmechanismen. Maar ook door een gastvrije omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd en verbonden voelt. 

Voor wie is deze checklist bestemd? 

Voor organisaties in de brede cultuur - en kunstensector die een (theater, muziek, podiumkunsten, multidisciplinair, …) festival organiseren. Misschien zette je al eerste stappen richting inclusie en wil je hierin verder groeien, of voel je de noodzaak om de eerste stappen te zetten. Deze checklist geeft je een houvast en inzicht in de verschillende strategieën van inclusief werken.Over hoe je vanuit je werking en in je aanbod aandacht kunt richten  op een divers sensitieve én veilige omgeving.  

Hoe gebruik je deze checklist?  

Bij de eerste fase van de voorbereiding van je festival neem je de checklist bij de hand en kijk je naar waar je organisatie vandaag staat op vlak van inclusie in de basiswerking. Inzetten op inclusie in een festival vraagt een blik op de visie van je organisatie, wat kan leiden tot een (diepgaande) verandering in de structuur, in de dagelijkse werking van je organisatie. Medezeggenschap van alle stakeholders, ook je publiek, is een voorwaarde om tot een zo inclusief mogelijk festival te komen. Maar laat je niet te snel ontmoedigen, deze checklist wil vooral inspireren om procesmatig tot een inclusief festival te komen. Verwacht niet meteen vragen  die tonen wat  de concrete next step is, maar open vooral je blik en reflecteer.  Het invullen van deze checklist leidt niet tot een waardeoordeel, maar toont aan waar je al op inzet of nog meer rond kan gaan werken.  

Na afloop van je festival evalueer je en lijst je doelstellingen of concrete acties op. Kijk naar wat je al doet, waar je (nog) meer op kan inzetten of wat en wie je nodig hebt om een volgende stap te zetten. Kijk ook al eens naar waar je in enkele jaren graag wil staan en doe een beroep op  organisaties met expertise, zoals Demos vzw voor de begeleiding van je veranderingstraject  

Voortgang 

De voortgang houd je bij door een kleur toe te voegen per festival jaar. Met groen geef je aan dat je er al op inzet en al een weg hebt afgelegd. Met geel geef je aan dat je de eerste stap al zette maar dat je nog nood hebt aan ondersteuning of verdieping.  Met rood geef je aan dat dit nog nieuw is en je er (nog) niet op inzet. Je houdt geen score maar wel een voortgang bij, je engageert je om telkens een volgende stap te zetten.        

  • Download hier de checklist. 
  • Klik hier voor de INCLUSIEVE FESTIVALS lees, contacten en – inspiratielijst.
  • Welke mechanismen sluiten uit en wat weerhoudt iemand om naar je aanbod te komen? Velen voelen zich structureel maatschappelijk uitgesloten en ook evenementen en organisaties zijn moeilijk bereikbaar geworden. Lees hier het artikel 'Veilig, veiliger en moedig in de vrije tijd' voor vrijetijdsorganisaties en organisatoren van evenementen over hoe en waarom je een zo veilige mogelijke plek creëert waar zo veel mogelijk mensen zich welkom voelen.       

Beluister hier de tekst geconverteerd naar spraak via TTSMaker :