Zonder Titel

Johan Vanderschelden en Klaas De Baere, Ashley Anjuin en Maya Lafere & Klaus Compagnie en Chiara Daneels vormen drie kunstenaar duo’s in een gelijkwaardige samenwerking tussen kunstenaars met diverse praktijken. Ze zijn studenten van LUCA en KASK te Gent en Zandbergkunstenaars die een jaarlang intensief met elkaar samenwerkten. Fysiek en digitaal. Dit traject resulteerde in een toonmoment in O.666 in Oostende met een expositieboek rond hun werkmethodieken.

Dominique Nuyttens, coördinator van kunstwerkplaats De Zandberg: 'De Zandberg is een kunstwerkplaats voor mensen met een beperking. Deze kunstenaars krijgen er atelierruimte en ondersteuning die artistiek en sociaal is, individueel en op maat. Persoonlijke en artistieke ontwikkeling via artistieke mentoren betekent ook dat de kunstenaar de openbaarheid opzoekt. Maatschappelijke (h)erkenning van werk en kunstenaarschap is een belangrijke drijfveer binnen de werking van De Zandberg. De kunstwerkplaats zoekt daarom samenwerkingen op met sociaal-artistiek werk en relevante culturele actoren, lokaal en binnen het brede culturele veld. Ontwikkeling van de kunstenaar veronderstelt niet enkel maatschappelijke inbedding maar primordiaal ook draagvlak bij het persoonlijke netwerk. Familie en bekenden worden daarom van nabij betrokken bij de werking in zijn diverse facetten.'

Meer info over het project vind je hier.

Over de expo in O.666:

HUID
Ashley Anjuyn en Maya Lafere werkten samen rond het thema ‘Huid’. 
Het is een eeuwenoud thema in de schilderkunst. 
Onze huid is een huis. Het is de plek waarin we wonen. 
Waar we elkaar ontmoeten en aanraken.

DE MIDDELEEUWEN
Johan Vanderschelden en Klaas De Baere creëren een speels universum waarin zij elkaar in samenwerking ontmoeten als gelijken. Aan de hand van hun gesprekken bevragen en onderzoeken ze het concept en de materialiteit van ‘Het boek’. 
Door dit onderzoek te voeren komen ze uit bij Middeleeuwse panelen en taferelen, waarop ze zich verder hebben gebaseerd.

Klaus Compagnie & Chiara Daneels. Onder het motto “WE KUNNEN NE KEER IEMAND VAN DE VRT UITNODIGEN" 
nemen wij als duo het dagelijkse leven onder de loep. 
Van de mensen op ons scherm, tot het eten in onze maag. 
Alles wordt becommentarieerd met een korreltje zout en een snufje humor. 
In kunstwerkplaats de zandberg hebben we samen “vree veel” tijd en plezier in ons werk gestoken. 
Wij hopen dat jullie op het puntje van je stoel zitten, zo niet: deberías bailar!