Inspiratiepraktijk Back to Back Theatre

item_left

item_right

Inspiratiepraktijk Back to Back Theatre

Ann

Back to Back Theatre is een Australisch theatergezelschap dat sinds de oprichting in 1987 bekendstaat om zijn innovatieve en inclusieve benadering van theater. Het gezelschap, gevestigd in Geelong, Victoria, heeft als kernmissie het creëren van artistiek gedurfde en sociaal betekenisvolle producties waarin performers met een beperking een centrale rol spelen. 

Inclusief theater

Back to Back Theatre streeft naar een inclusieve benadering die verder gaat dan traditionele principes van representatie en diversiteit. Ze zien inclusiviteit niet alleen als een kwestie van deelname, maar als een fundamentele herziening van hoe theater gemaakt en ervaren wordt. Hun visie is gebaseerd op de overtuiging dat mensen met een beperking niet alleen als artiesten, maar ook als creatieve leiders en innovators kunnen en moeten optreden.

Het gezelschap gelooft dat kunst kan fungeren als een krachtig middel om maatschappelijke normen en verwachtingen uit te dagen. Door het creëren van werk dat de complexe en vaak gemarginaliseerde perspectieven van mensen met een beperking centraal stelt, beoogt Back to Back Theatre een bredere maatschappelijke dialoog over inclusie en diversiteit te bevorderen.

Back to Back Theatre's unieke werkwijze is gebaseerd op samenwerking en co-creatie. Hun producties ontstaan vaak uit een langdurig proces van workshops en repetities waarbij de input van alle betrokkenen, ongeacht hun rol of achtergrond, wordt gewaardeerd en geïntegreerd. Dit proces is iteratief en experimenteel, wat betekent dat ideeën en concepten voortdurend worden getest en aangepast op basis van feedback en nieuwe inzichten.

Een kenmerkend aspect van hun werkwijze is de focus op de autonomie en het kunstenaarschap van performers met een beperking. In plaats van te werken binnen de beperkingen van traditionele theaterstructuren, creëren zij een omgeving waarin deze artiesten hun eigen verhalen en perspectieven kunnen vormgeven en delen. Dit resulteert in voorstellingen die zowel persoonlijk als universeel resoneren.

Back to Back Theatre werkt multidisciplinair. Drama, beweging, beeldende kunst en digitale media worden geïntegreerd om rijke en gelaagde ervaringen te creëren. 

Samenwerkingen

Back to Back Theatre werkt samen met een veelheid aan artiesten, gemeenschappen en organisaties. Deze samenwerkingen zijn cruciaal voor het realiseren van hun visie en het verbreden van hun impact. Enkele van de belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn:

  • Performers met een beperking: De kern van het gezelschap bestaat uit een vaste groep performers met een verstandelijke beperking. Deze artiesten zijn niet alleen uitvoerders, maar ook makers van het werk. Hun perspectieven en ervaringen vormen de basis van de verhalen die het gezelschap vertelt.
  • Artistieke partners: Back to Back Theatre werkt regelmatig samen met gastregisseurs, choreografen, scenografen en andere kunstenaars om hun producties te verrijken en nieuwe artistieke mogelijkheden te verkennen. Deze samenwerkingen brengen ideeën en expertise binnen en helpen het gezelschap om steeds weer vernieuwend werk te creëren.
  • Gemeenschappen: Het gezelschap heeft een sterke band met de lokale gemeenschap in Geelong, maar werkt ook internationaal samen met diverse gemeenschappen via workshops, educatieve programma's en co-creatie projecten.
  • Theater- en cultuurinstellingen: Back to Back Theatre werkt samen met culturele instellingen, waaronder theaters, festivals en kunstorganisaties wereldwijd. Deze partnerschappen helpen hen om hun werk op grotere schaal te presenteren en een breder publiek te bereiken.

Innovatieve werkwijze

Back to Back Theatre is een inspirerend voorbeeld van hoe inclusiviteit en artistieke excellentie hand in hand kunnen gaan. Door de creativiteit en talenten van mensen met een beperking centraal te stellen, niet alleen als performers maar ook als leidende stemmen, dagen ze de status quo uit en creëren ze werk dat zowel ontroerend als provocerend is. Hun innovatieve werkwijze en rijke samenwerkingsverbanden tonen aan dat inclusief theater niet alleen mogelijk is, maar ook een bron van diepgaande artistieke en maatschappelijke vernieuwing kan zijn.