(H)art&society traject Tussen De Regels

item_left

item_right

(H)art&society traject Tussen De Regels

Anonymous

David Huyghe en Mirella Claesen i.s.m. Samana en Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 

'Tussen De Regels' is een op maat gemaakt schrijftraject voor mantelzorgers en chronisch zieken, ontworpen om hun unieke stem te ontdekken en de helende kracht van schrijven te ervaren. De term 'regels' in de titel verwijst naar het innerlijke geroezemoes in ons hoofd.  

Wie & Wat?

De deelnemers gaan samen op zoek naar persoonlijke verhalen en poëzie die verscholen liggen onder dat geroezemoes, in de innerlijke witruimte die ontstaat wanneer het stil wordt. 
Samana streeft ernaar mogelijk te maken wat vaak als onmogelijk wordt beschouwd voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. In plaats van de focus leggen op beperkingen, benadert Samana de situatie met een positieve insteek gericht op wat nog wel mogelijk is. Een positieve beeldvorming is cruciaal om bestaande taboes te doorbreken. Om beter aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep wil Samana haar aanbod verder afstemmen. 

Het schrijftraject biedt aan zowel personen met een chronische ziekte als aan hun mantelzorgers de gelegenheid om via creatief schrijven hun stem te ontdekken én te laten horen. Samana vzw benut creativiteit als middel om haar doelen te bereiken. De samenwerking met David Huyghe en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt waardevolle mogelijkheden om kunst en creatieve media in te zetten ter ondersteuning van personen met een chronische ziekte en zorgnood. David ziet de samenwerking als een kans om ervaring op te doen in het werken met mensen in een kwetsbare positie. Hij wil het schrijftraject beschouwen als een wisselwerking, waarbij hij samen met de deelnemers een gemeenschappelijke ontdekkingsreis maakt. Dit proces, gebaseerd op ontmoeting, kruisbestuiving en dialoog, zal naar zijn overtuiging niet alleen een positieve invloed hebben op de deelnemers, maar ook op zijn eigen artistieke werk. 
Creatief schrijven staat centraal in het schrijftraject, waarbij David de deelnemers begeleidt in het ontdekken van iets wezenlijks in henzelf en hen ondersteunt bij het delen van hun verhalen met de wereld. Hij benadrukt dat schrijven zowel confronterend als bevrijdend is en dat het een manier is om diepgaand met de werkelijkheid om te gaan. 

Waarom?

Lichaamsbewustzijnsoefeningen kunnen ook deel uitmaken van het traject, omdat David gelooft dat een ontspannen connectie met het lichaam een positieve invloed kan hebben op het schrijfproces. In een later stadium beslissen de deelnemers op welke manier hun teksten het best gepresenteerd kunnen worden. En zo bewustwording creëren rond het leven met een chronische ziekte of als mantelzorger. 

Dit participatieve project met David als alumnus aan het Koninklijk Conservatorium kan dienen als een voorbeeld en inspiratie voor andere studenten. Het project wordt opgevat als een vorm van nabuurschap, een verwantschap gebaseerd op vergelijkbare situaties van chronische ziekte of mantelzorg. De nadruk ligt op ontmoeting en samen schrijven binnen een veilige context waarin de kwetsbare deelnemers de regie hebben. 
Het traject wordt zorgvuldig georganiseerd met de kunstenaar en de beroepskracht van Samana die de groep deelnemers opvolgen en ervoor zorgen dat hun wensen en ideeën centraal staan. Als nazorg biedt Samana vzw individuele begeleiding om deelnemers te oriënteren in het reguliere aanbod en om nieuwe initiatieven te starten op basis van hun talenten en interesses. 

Wie is wie in dit traject

Lees hier.

  • Wil je meer te weten komen over de oproep? Klik hier voor alle info.
  • Hier vind je een overzicht van de 6 trajecten voor (H)art&society.

Sinds september 2018 bundelen Cera en Demos de krachten en delen we ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur, voordien via Arts in Society Award en het Cera Impulsprogramma, vanaf 2023 via (H)art&society.

Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.