DEMO-MEMO

DEMO-MEMO soundpoëzie laat via geluid, muziek en woord een andere beleving van dementie naar voren komen. Duo Graphology, dat zijn muzikanten Lukas Huisman (piano) en Patrick Housen (Live electronics) samen met Bie Hinnekint (The Courage To Grow Old) nodigen duo's met een naaste met dementie uit 'in muzikaal gesprek' te gaan tijdens een workshop en inviteren zo tot nieuwe gedeelde herinneringen.

Een e-mailbericht achteraf van één van de deelnemende duo's:

"Beste Bie, Natuurlijk dat het ons boeit! Ik misschien meer dan Eric, toch ben ik benieuwd hoe Eric daar zal op reageren. Muziek en dans was vroeger iets dat hij fijn vond. Vermits er maar vier personen kunnen aan deelnemen, laat ik jou beslissen wanneer wij mogen komen."

"Beste Bie, Hartelijk dank voor de zalige namiddag die wij mochten meemaken met Lucas en Patrick. Het was zo boeiend met hen te werken, je zou haast wensen om Alzheimer te hebben om te kunnen meedoen. Jammer dat Eric zo stil is geworden en voor mij is het zo moeilijk om mijn mond te moeten houden! Eric valt stil alhoewel hij bij het buitengaan gisteren spontaan zei dat het een fijne namiddag was geweest en hij blij was dat hij mocht meedoen."

Bie Hinnekint: 'Muziek is een symbolische taal die een unieke en zeer persoonlijke plek inneemt in onze samenleving. Vaak wordt het overstelpt door visuele tegenhangers, maar wanneer het een focus vormt, dwingt het mensen om stil te staan en de tijd te nemen om muziek te ervaren. Iedere deelnemer ervaart muziek anders, van herinneringen die naar boven komen tot louter meetikken of meeknikken met de muziek, het zette ons aan tot een vorm van bewegen en participeren. Belangrijk is wel dat je je als kunstenaar bewust bent dat iedere sessie anders zal verlopen en dat je iedere sessie overnieuw, samen met de aanwezigen, het geheel moet opbouwen. Dit kost een flinke hoeveelheid extra inzet, maar hierdoor ontstaat er wel telkens iets nieuws en unieks!. Er gaat bijzonder veel kunst schuil in iedere ontmoeting.'

Bie Hinnenkint werkt als senior-stafmedewerker in het Departement Ouderenzorg van OCMW Gent aan positieve beeldvorming van ouderen en ouderenzorg en intergenerationele co-creatie. De laatste tien jaar zette zij diverse (intergenerationele) sociaal artistieke projecten op tussen zorgbehoevende ouderen (mensen met dementie inbegrepen) en de cultuurwereld in de stad Gent, waaronder Designmuseum Gent, MIAT, SMAK en Kunstwerk(t). In 2010 richtte zij The Courage to grow old op: een beweging die verrassende projecten opzet met ouderen –zorgbehoevend of niet- die hun wijsheid en levenservaring delen.

Patrick Housen: 'De samenwerking met Bie Hinnekint verliep bijzonder, soepel en aangenaam. Bie is voor ons de lijm die dit project aan elkaar plakt: iedere sessie weet zij de werelden van de deelnemers en de kunstenaars in elkaar te laten vloeien. Ze is de spreekwoordelijke ringmeester zonder wie dit absoluut niet mogelijk was! Samen zijn we in ons opzet geslaagd. We hebben via muziek de stem van mensen met dementie terug vorm gegeven, hun denkwereld verkend en deze vertaald naar muzikale poëzie om zo tot een nieuw inzicht in dementie te komen. ”

De live-performance werd getransformereerd naar de DEMO-MEMO soundscapes en vind je hier online.