Het DNA van participatie

Met de artikelenreeks ‘Het DNA van participatie’ focust Demos op de impact van participatie op organisatieniveau. We gingen in gesprek met meerdere organisaties die participatie ademen: Globe Aroma (Brussel), De Veerman (Antwerpen), kleinVerhaal (Oostende) en Unie der Zorgelozen (Kortrijk). In een tweede deel gingen we op bezoek bij vier organisaties die naast participatie ook inzetten op andere functies, zoals ontwikkeling en productie: Ultima Vez (Brussel), Theater Antigone (Kortrijk), CAMPO (Gent) en deSingel (Antwerpen).

Wat aan bod komt in de reeks: Hoe ziet het DNA van participatie eruit? Welke impact heeft participatie op de structuur en cultuur van hun organisatie? Welke profielen en competenties hebben zij in huis? Welke waarden dragen zij uit en hoe vertalen die zich op organisatieniveau? Hoe ver gaan ze en op welke grenzen botsen ze?

In 2015 konden kunstenorganisaties voor het eerst een werkingssubsidie aanvragen binnen het Kunstendecreet vanuit de functie participatie. Terecht, want het kunstenlandschap is de laatste decennia sterk veranderd. Kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties hebben participatie al langer in hun genen, meer en meer kunstenorganisaties zetten erop in en er is een drang bij jonge en nieuwe kunstenaars om participatief te werken vanuit heel diverse invullingen.

De praktijkverhalen verduidelijken dat participatie binnen de kunsten niet louter een methodiek is, maar de visie, het democratisch gehalte en het lerend vermogen van een kunstenorganisatie verregaand beïnvloedt.

Deel 1 van deze artikelenreeks:

Deel 2 van deze artikelenreeks: