Wat kan Demos voor jou betekenen?

In deze programmalijn volgen we de praktijk- en discoursontwikkeling van participatieve kunstpraktijken van dichtbij op. We zetten in op volgende sporen:

  • Praktijkontwikkeling

Demos volgt de huidige tendenzen rond participatieve kunstpraktijken op en draagt hier zelf aan bij met lezingen, literatuurtips, schrijfopdrachten en opiniebijdragen. We delen de expertise die er is met het ruime werkveld via collegagroepen en (internationale) netwerkmomenten. Tweemaandelijks verschijnt onze nieuwsbrief Kunst en Cultuur. Schrijf je hier in.

  • Praktijkondersteuning

Zit je met een vraag rond participatieve kunstprakijken? Ben je op zoek naar de juiste partners of heb je een inhoudelijk klankbord nodig voor jouw idee? Wil je graag de ervaringen in jouw project met ons delen zodat wij het meer zichtbaarheid kunnen geven?

Neem contact op met onze stafmedewerker Kunst en Cultuurparticipatie: an.vandenbergh [at] demos.be of 0474 649 803

  • ENTER festival

Vanuit onze bovenlokale dimensie en nauwe betrokkenheid op het werkveld van participatieve praktijken, zowel binnen de kunsten als daarbuiten, initieert en ondersteunt Demos vzw tot op heden het kunstenfestival ENTER. Dit festival is ontstaan op initiatief van sociaal-artistieke praktijken in Vlaanderen en Brussel vanuit de uitdaging om binnen het professionele kunstenveld voldoende zichtbaar te zijn en presentatiekansen te krijgen.

ENTER is intussen uitgegroeid tot een nomadisch en multidisciplinair kunstenfestival dat tijdelijk een stad inneemt en participatieve kunstproducties initieert en toont aan een breed publiek. Tegelijk brengt het festival een dynamiek op gang die kunst- en cultuurinstellingen, buurtwerkingen, welzijnsorganisaties, scholen, jeugdhuizen... in de stad uitdaagt om na te denken over de relatie tussen kunst en maatschappij en hun eigen engagement daarin.

De vorige edities van het ENTER festival vonden plaats in Brugge (november 2010), Gent (maart 2012) en Antwerpen (april 2015) en Brussel (april 2018). De editie in Brussel, gekend als ENTER Festival BXL, ging parallel door in vier zones in het Brussels gewest en werd gerealiseerd in samenwerking met de stad Brussel (Brussel Stad- Haren- Laken), de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, de entiteit gemeenschapscentra van de VGC en per zone een veelheid aan verenigingen, organisaties en instellingen. Meer over het ENTER Festival BXL kan je op deze website lezen.