PRAKTISCHE TIPS om je event of ruimte veiliger, toegankelijk en laagdrempelig te maken

item_left

item_right

PRAKTISCHE TIPS om je event of ruimte veiliger, toegankelijk en laagdrempelig te maken

Ann

In het artikel 'Veilig, veiliger en moedig in de vrije tijd' maken we vrijetijdsorganisaties en organisatoren van evenementen bewust over uitsluitingsmechanismen en willen we hen aanmoedigen om een zo veilige mogelijke plek te creëren waar zo veel mogelijk mensen zich welkom voelen.

Lees hier hoe je als organisator kan bijdragen aan een inclusievere plek met enkele praktische tips en handvaten om je event of ruimte veiliger, toegankelijk en laagdrempelig te maken.

 • Schrijf je handvest voor een zo veilig mogelijke ruimte of evenement. Bepaal samen en van onderuit richtlijnen voor zaken die wel of niet aanvaardbaar zijn en voor gewenst gedrag in die ruimte. Pak dit aan vanuit diverse perspectieven en identiteiten. Deel deze richtlijnen, informeer partners, medewerkers, vrijwilligers en je publiek/bezoekers. Je kan een beknopte versie van je handvest visueel toegankelijk maken en plaatsen in de (online) ruimte.

• Maak je evenement of ruimte bereikbaar voor mensen met fysieke en mentale uitdagingen. Is het rolstoeltoegankelijk? Is het herkenbaar van buitenaf? Is de weg er naar toe vlak en goed verlicht? Is het openbaar vervoer nabij en is er parking? Is de weg er naar toe ’s avonds en ’s nachts veilig of kan je je activiteit op een veiliger moment organiseren? Kunnen mensen die neurodivers zijn aan het einde van een rij zitten of dicht bij de uitgang? Denk ook aan de betaalbaarheid en aan de psychologische kost of inspanning die men moet leveren om van het aanbod te genieten. ‘Heel veel van jullie evenementen vind ik interessant, als muziekliefhebber. Maar ik geraak er met het openbaar vervoer vanuit Deinze niet, zeker niet ‘s avonds want dan heb ik zelfs geen vervoer meer naar huis want de bussen rijden niet meer naar waar ik woon op dat uur. Ik ben alleen, dus niemand kan me brengen.’

• Bij inschrijvingen kan je vragen naar noden van je bezoekers (bijvoorbeeld een (doven)tolk, plaats in de zaal of naar het podium voor rolstoelgebruikers, een lift, genderneutrale toiletten, prikkelarme ruimte, een aanbod aan vegetarische en alcoholvrije dranken, kinderopvang, …) en informeren hen over de voorzieningen.

• Maak je communicatie (website, flyers, boventiteling, signalisatie, …) duidelijk en lees -of begrijpbaar voor iedereen, ook voor mensen die visueel beperkt worden en anderstaligen. Bijvoorbeeld een menukaart in braille, ballonnen voor mensen met dementie, vertaal je communicatie naar audio materiaal, … Gebruik inhoudspictogrammen waarin je advies aangeeft over geweld, over het volume van het geluid, over naakt en seks, grof taalgebruik, discriminatie, roken, alcohol en drugs in je programma en in je ruimte.

• Wees aandachtig voor culturele gevoeligheden. Communiceer duidelijk of men kan deelnemen met alle aspecten van de identiteit, zoals kledij, pruik, tatoeage, of moet de bezoeker zich aanpassen?

• Voorzie buddy’s voor fysieke en mentale ondersteuning. Bied de mogelijkheid aan om een begeleider mee te brengen. Zorg er voor dat dit financieel haalbaar is voor de bezoeker.

• Biedt (gratis) hulpmiddelen aan zoals oordopjes, maandverband, drincovers, teststrips, …

• Is er een meldpunt? Leid je security, toilet -en barpersoneel en andere medewerkers op, werk met een signalenkaart, een meldcode, …

Voorkomen ipv genezen: is fysiek contact noodzakelijk? Een uitreksel uit het strafregister?

• Leg (een deel van) je programma in handen van je publiek. Co-creatie en eigenaarschap zal deelname verhogen en drempels verlagen.

• Betrek je doelgroep via organisaties of sleutelfiguren.

• Informeer je over de wetgeving rond discriminatie, gender, racisme,…

Betaalbaar: kan je toegang of zaken als toiletten, lockers en water gratis of aan een kansentarief aanbieden? Denk na over een gedifferentieerd of solidair prijzenbeleid, bijvoorbeeld ‘pay what you can’, dat mensen toelaat een tarief te kiezen volgens hun mogelijkheden. Is er voor mensen met financiele beperkingen of met gezondheidszorgen de mogelijkheid om eigen eten en drinken mee te brengen?

• Bied training aan medewerkers en schakel experten in. Bijvoorbeeld voor een sessie over grensoverschrijdend gedrag of een omstaanderstraining, werk samen met een organisatie die doelgroepen ondersteunen, …

Nazorg. Evalueer en stuur inzichten en acties bij op basis van bevragingen

Heb je inzichtingen of ervaringen die deze lijst kunnen verbeteren, meld ze via ann.vandevyvere&demos.be.

Hier kan je het artikel beluisteren: