À MA CHÈRE ARRIÈRE ARRIÈRE PETITE FILLE

In samenwerking met de vrouwengroep van Femma Quartier Peterbos, nodigt Liselore Vandeput de verhalen van moeders en grootmoeders uit in haar "Motherline building". Een virtuele realiteit die 13 generaties van vrouwelijke familiale geschiedenis bouwt, in kaart brengt en verbindt. Samen zoeken, brengen en verbinden ze individuele verhalen van moeders en grootmoeders in een digitale ruimte om een denkbeeldige toekomstige generatie aan te spreken.

De vrouwen die aan dit project deelnemen, nemen een specifieke positie in hun omgeving in. Zij zijn misschien wel de laatste generatie die zich verhalen herinnert over erfgoed, cultuur, taal en migratie. Ze vormen bruggen tussen verleden en toekomst en hebben de antwoorden op vragen die misschien nog lang na hun tijd worden gesteld.

Liselore Vandeput i.s.m. Malika Benchama, Fatiha Benomar, Nabiha Bousehabi, Yamina Charrak, Farida El Bannani, Aicha El Kahak, Aouatif Lamarti, Hsina Masrour, Malika Raouf, Meriem Turchi en Zohra ZlimaIn i.s.m. Aziza François en Sina Seifee. Gesteund door de VGC, SB34 en Zinnema.