Vrouw die door het raam kijkt - 48 uren onderweg

‘Verbeeld’ is een samenwerkingsproject tussen Jeroen Wallays (Kunstwerkplaats De Zandberg) en Paulien De Hornois (KASK). Nadat ze eerst elk apart op een blad tekenden, beslisten ze om vervolgens samen op hetzelfde blad tekeningen te realiseren om zo naar elkaar toe te werken. De tekeningen die door deze samenwerking gemaakt zijn, werden het vertrekpunt voor de creaties van de gipsbeelden.'

'48 uren onderweg' is ontstaan uit een samenwerking tussen Suzanne De Jaegher (KASK) en kunstenaar Klaus Compagnie. Suzanne stelt zich de vraag: "Hoe kan ik als artistiek begeleider de lerende motiveren om uit zijn of haar comfortzone te treden?". Klaus is al achtentwintig jaar actief als tekenaar en schilder. Samen met Suzanne richt hij in het project ‘48 uren onderweg’ op een driedimensionale aanpak. Ze werken daarbij verder op Klaus’ eerdere tekeningen rond het maag- en darmstelsel. Het resultaat: imposante beeldhouwwerken uit papier-maché.

'De deelnemers van het project zijn de kunstenaars van De Zandberg (een kunstwerkplaats voor mensen met een beperking te Harelbeke). We werken graag met hen omdat er allerlei verschillende disciplines aanwezig zijn en omdat ze domein overschrijdend werken. De filosofie achter de vakoverschrijdende werking is herkenbaar voor ons. We hebben zelf in eigen atelier de intentie om de grenzen van het vakgebied illustratie te doorbreken. Daarom is het interessant om samen een wereld te creëren met de kunstenaars die zelf al in een ander soort leefwereld leven. Door samen te werken leerden we van elkaar en werd ons werkproces veranderd. We vonden een kameraadschap in het onderzoek naar een 3D-wereld.' Paulien en Suzanne

'Klaus en Jeroen spreken nog telkens over de samenwerking met de KASK-studenten, telkens we bezoekers op rondleiding hebben. We beschouwen dit als teken dat de samenwerking voor beiden als erg waardevol ervaren werd.' Ruben Laflere Kunstwerkplaats De Zandberg

Kunstwerkplaats De Zandberg

De Zandberg is een kunstwerkplaats voor mensen met een beperking te Harelbeke.
De kunstenaars die er komen, creëren eigen artistiek werk en werken aan een oeuvre.
De Zandberg biedt daarvoor atelierruimte en ondersteuning.
Deze ondersteuning is artistiek en sociaal, individueel en op maat. Met deze ondersteuning draagt de kunstwerkplaats bij aan de gestage artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de kunstenaars.

De Kunstwerkplaats De Zandberg werkt samen met kunstenaars met een beperking. Het opzet van ‘de zandberg’ is dat de kunstenaar zo veel mogelijk zelfstandig werk maakt. Het is niet zo zeer dat de artistieke begeleiders het werk gaan sturen. De kunstenaars moeten eerst zelf tonen waar ze interesse in hebben en van daar uit vertrekt de begeleiding. Ook zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen materiaal en moeten ze hier zorgzaam mee omgaan en aangeven wanneer ze nog extra materiaal nodig hebben. Zo heb je André Wostijn die graag met druktechnieken wou werken. Hij heeft zelf een offerte gezocht voor een drukmachine en heeft deze offerte getoond aan de directeur. Dus is er nu een drukpers en zorgt André ervoor dat die goed verzorgd wordt. 

De Zandberg hecht veel belang aan gelijkheid en wil een stigmatiserende houding tegenover kunstenaars met een beperking doorbreken. De begeleiders zijn daarom bewust geen opvoeders maar kunstenaars. 

De Zandberg is in feite meer dan een werkplaats, het is een echt collectief. Zo werken de kunstenaars van het textielatelier vaak met tekeningen van andere kunstenaars. Hiermee maken ze patronen om nieuwe stoffen te maken. Dit is een voorbeeld van een wisselwerking maar zo zijn er nog veel voorbeelden.  

Het is een constante wisselwerking tussen al de kunstdomeinen. 

Een ander belangrijk facet van De Zandberg is om tentoon te stellen op andere plekken dan in het eigen huis. Zo werken ze al met een paar musea en galerijen samen die regelmatig naar de werken van de kunstenaars komen kijken om hier dan tentoonstellingen rond op te bouwen. Dat hun werk de juiste erkenning krijgt is voor hen belangrijk.   

Meer info over De Zandberg en hun missie vind je op: www.kunstwerkplaatsdezandberg.be.