Kumazemi - Kunst als ontmoetingsplek

Op 10 oktober 2020 trok de Kweikersparade door Tienen met als thema ‘Transformatie’. Door het uitstel van de grote jaarlijkse parade naar 2021 omwille van Corona trokken ze er op uit met een miniparade met de lokale reuzen. In kunstateliers werkte violiste Aline Accoe met de deelnemers van haar project naar een optreden toe, de creatie van een kweikerslied. Ze werkte hiervoor samen met een percussiegroep van Erm’in Erm en kostuumontwerpers.

Mensen uit vier kwetsbare doelgroepen werden uitgenodigd om aan deze artistieke ateliers deel te nemen. Dat was net de kracht van het project, de diversiteit van deze deelnemers die via de partnerorganisaties betrokken waren. Vrouwen met een immigratieachtergrond, mensen in armoede, personen met een mentale beperking en de deelnemers van het KNEPHatelier zongen samen en werkten met karton. Dit creëerde bruggen tussen de verschillende inwoners van Tienen. Het thema transformatie boor stof voor dialoog. Niet uitsluitend artistiek was dit een straf project, ook trouwe vriendschappen zijn hier ontstaan alsook een versterkt welvoelen bij de deelnemers.

‘Dankzij de steun van Arts in Society Award werd ik als kunstenaar met mijn project serieuzer genomen. Mijn aandeel werd waardevoller, ik was niet meer een stagiair aan de zijkant, maar kon volwaardig bijdragen aan het geheel. Ik kreeg meer ruimte om als kunstenaar mijn ding te doen en mijn praktijk te verrijken via samenwerkingen. De coaching die AISA biedt naast de financiële ondersteuning zorgde voor verbinding met de andere laureaten, we konden tijdens de laureatenmeetings onze passie delen en gelijkgezinden vinden, dat gaf een push om steeds verder te doen. Het is fijn om te horen dat je niet alleen bent met je uitdagingen en struikelblokken, zeker tijdens dit Coronajaar. Dat was een grote uitdaging, ik ben een perfectionist en vond het moeilijk om van het vooropgestelde plan af te wijken. Het kostte meer tijd en energie om het project opnieuw te plannen en voor te bereiden. Toch is er uiteindelijk iets heel moois en nog mooier dan verwacht uitgekomen doordat wanneer je dan wel mensen kon samenbrengen de verbinding nog sterker was. Het fysiek samenkomen kreeg andere betekenis, samen musiceren kreeg een ander niveau of laagje.’

‘Kumazemi’, Accoe Eline, LUCA School of Arts ism KNEPH vzw