Opgroeien in superdiversiteit

Dit programma zoekt naar een inkijk in de leefwereld van diverse kinderen en jongeren. Wat betekent het voor hen om op te groeien in een superdiverse samenleving? We bundelen verschillende bronnen en schotelen je netjes een samenvatting voor. 

Pages