Doe mee met de eerste hackathon tegen racisme en discriminatie in Vlaanderen!

item_left

item_right

Doe mee met de eerste hackathon tegen racisme en discriminatie in Vlaanderen!

aline

Op 24 en 25 september organiseert Demos, tesamen met experten uit het werkveld, de allereerste hackathon rond racisme en discriminatie binnen het jeugdwerk, de jeugdzorg, en de sport- en cultuursector in Vlaanderen! Dit is deel van het project Speak Out / Act In. Ben je actief als professional of vrijwilliger in het jeugdwerk, de jeugdzorg, de cultuur- of sportsector? Ben je creatief en neem je graag initiatief? Dan zijn we op zoek naar jou!

Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop aan de slag gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Oorspronkelijk (1999) komt het concept voort uit de ICT-wereld, vandaar de naam: hack en marathon. Hacken wordt dan als een positieve actie gezien, namelijk om samen te komen tot een verbetering van bestaande software. Dit idee wordt ook toegepast om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Een hackathon heeft als doel om te komen tot een innovatie door er intensief mee aan de slag te gaan. Gedurende twee dagen brengen deelnemers non-stop verschillende talenten in functie van de thema’s mee om daarmee effectieve teams te vormen.

Voor wie?

Tijdens dit innovatie-event verwelkomen we iedereen die een steentje wil bijdragen aan het thema. Ben je werknemer of student? Werkzaam binnen de sector? Of kijk je net vanuit een andere bril en expertise naar jeugdwerk, racisme en discriminatie? Ben je een ondernemer, een vrijwilliger of ervaringsdeskundige? Iedereen is welkom om in teams creatieve oplossingen te bedenken.

Hoe?

Na de kick-off op vrijdagochtend start je met brainstormen en met het uitwerken van een oplossing. Experten uit het werkveld zullen de teams coachen en bijstaan met advies en inzichten. Op zaterdagavond stel je jouw idee voor aan een vakjury en zullen de winnaars bekendgemaakt worden. De winnende ideeën worden achteraf door de stakeholders en experten uitgewerkt tot concrete tools waar jeugdwerkers mee aan de slag kunnen!

Volgende thema's en vraagstellingen staan centraal:

  • Hoe kunnen we stereotypering en vooroordelen tegengaan? Welke methoden kunnen als sensibiliserend instrument ingezet worden?
  • Hoe kunnen we drempelverlagend werken naar het aspect taal?
  • Hoe kunnen we trainingen voor jeugdprofessionals en vrijwilligers herdenken?
  • Hoe kunnen organisaties zichzelf in vraag stellen als het over inclusie gaat?
  • Hoe kunnen we versnippering voorkomen en samenwerking tussen actoren bevorderen?

Geïnteresseerd en wil je meedoen?

Schrijf je in op de website van Speak Out / Act In!

Achtergrond van het project Speak Out / Act In

In januari 2021 kreeg Demos van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van de Vlaamse Gemeenschap een projectsubsidie in het kader van de bestrijding van discriminatie en racisme voor het project Speak Out / Act In. Dit project versterkt jeugdwerkers, medewerkers in de jeugdzorg en andere belanghebbenden die in de sport en cultuursector werken met jongeren in hun omgang met discriminatie en racisme. Het project loopt van begin 2021 tot eind 2022.

Discriminatie en racisme kennen vele vormen en uitingen. Van het al dan niet bewust negeren van drempels in de toegang tot jeugdwerk voor jongeren met een beperking, tot onversneden racistische opmerkingen in de dagelijkse omgang.

Het jeugdwerk heeft in de afgelopen jaren grote inspanningen gedaan om bewuster om te gaan met deze vormen van uitsluiting en oneerlijkheid. Zowel op het vlak van de eigen waarden, het meer bewust worden van wat er soms gaande is, als in het zoeken naar structurele en praktische oplossingen. Van belang is dan ook dat Speak Out / Act In verder bouwt op deze ervaringen! Daarnaast weten we ook dat discriminatie en racisme verweven zijn in alle geledingen van de samenleving, en dus overal aandacht en oplossingen nodig hebben. Daarom beperkt het project zich niet tot jeugdwerk alleen. Ook de sectoren jeugdzorg, sport en cultuur zijn actief betrokken, zodat er een kruisbestuiving kan plaatvinden van goede ideeën en praktijken.

Staan op de schouders van de praktijk...

We baseren het project Speak Out / Act In in de eerste plaats op wat er al allemaal al gebeurt in het jeugdwerk, maar ook op kennis uit belendende sectoren en expertise van individuen. Meer dan 25 organisaties en mensen engageren zich momenteel in een stakeholdersgroep. Zij injecteren het project met hun ervaringen, adviseren inzake de grootste blinde vlekken, wijzen op de krachtigste instrumenten, en zien nauwlettend toe op de toegevoegde waarde die het project moet bieden. Daarnaast lanceerden we in de eerste maanden van het project een open oproep om goede praktijken en inzichten met ons te delen en brachten deze ook zelf systematisch in kaart.

We vertrekken dus niet vanuit het niets. Zo leerden we al dat heel wat werkers handelingsverlegenheid hebben wanneer ze worden geconfronteerd met discriminatie en racistische uitspraken. Nog vaak heerst er een angst om te reageren, angst dat er teruggevuurd wordt. Hoe voorkom je dat een groepsgesprek ontspoort? Hoe bescherm je een groep?

Ook blijft het vaak moeilijk om discriminatie te benoemen, en soms zelfs te herkennen. Werkers worden geconfronteerd met uitsluitingsmechanismen die daarom niet racistisch of discriminerend van toon zijn, maar zich baseren op praktische ‘excuses’.

Inderdaad, veel diversiteitsproblematieken zitten onderhuids, er is dus behoefte aan inzicht, maar ook aan hoe goed te leren luisteren en hoe door te vragen. Zo leeft racisme bijvoorbeeld volgens sommige experten in de eerste plaats op school. Misschien is jeugdwerk dan ook net de plaats, de veilige plek, om daar aandacht voor te hebben en rond te werken?

We moeten er echter voor waken dat we het jeugdwerk, cultuur, sport en jeugdzorg niet ‘instrumentaliseren’ in functie van dit thema. Zo heeft het jeugdwerk een eigen plaats en rol in de samenleving, en kan of moet het niet alle oplossingen bieden. Wel kan jeugdwerk mee het verschil maken. Onze stakeholders zijn immers stellig: er bestaat een ton aan goede wil en al heel wat kunde in de bij het project betrokken sectoren. Dé uitdaging zal zijn hier gebruik van te maken en lokale groepen, besturen, leiding en vrijwilligers tools aan te reiken die voor hun praktijk en publiek echt een verschil maken.

...maar ook kijken over de grens én naar onszelf

Discriminatie en racisme zijn veelbesproken thema’s, waarover al heel wat onderzoek bestaat. De resultaten van dergelijk (ook internationaal) onderzoek zijn nuttig om een beter begrip te krijgen over deze fenomenen in al hun vormen. Deze voorkennis helpt ons om onze eigen praktijken kritisch tegen tegen het licht te houden. Vertrekkende vanuit een goede theoretische ordening is er dan ook een grondig onderzoek ‘Hoe ingaan tegen racisme en discriminatie' opgestart. Het onderzoek verloopt in drie op elkaar volgende bevragingsrondes. Zo worden de inzichten, ervaringen, noden en ideeën van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals verzameld en telkens verfijnd, uitgepuurd en geconcretiseerd door de uitkomsten van elke bevraging hen en de stakeholdersgroep telkens opnieuw voor te leggen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de thema’s van de hackathon ‘body’ te geven.

Rep je naar onze website voor meer info en inschrijvingen.